Odobren kredit od 9 miliona KM za nadogradnju vodovodne mreže u Visokom

Podijeli na Facebooku Tweet Google+ LinkedIn

40. sjednica Općinskog vijeće je počela. Sjednici ne prisustvuje Faruk Ihtijarević (“Nezavisni klub”). Prve dvije tačke su usvojene vrlo brzo bez ikakve rasprave i odmah se prešlo na treću tačku.

1. Izvod iz zapisnika sa 39. sjednice Općinskog vijeća Visoko

Zapisnik je bez primjedbi usvojen sa 24 glasa ZA.

2.Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja općine Visoko za period 2015 – 2021. godina Strategija razvoja općine Visoko za period 2015 – 2021. godina

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

Strategija je usvojena jednoglasno, bez primjedbi (24 glasa ZA)

3. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekat „Dogradnja gradskog vodovodnog sistema općine Visoko – podsistem Gračanica i podsistem Moštre“
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

Na samom početku se obratio Emir Fejzović koji je dao uvodne napomene o samom projektu i pojasnio sam proces kojim se došlo do ove odluke i sve potvrde koje je projekat morao dobiti. Fejzović je takođe naglasi da projekat neće ugroziti poslovanje JKP „Visoko“ te da će preduzeće kredit moći vraćati. Nakon Fejzovića se obratio i Dževad Koldžo (Stručnjak za upravljanje vodovodima, zaposlen u Lajpcigu, kako je sam rekao) je takođe pojasnio bit projekta i trenutno stanje koje prema njegovim riječima nije uopće dobro. Josip Kolić (predstavnik EBRD-a) je dodao da je osim 9 miliona KM, EBRD donirao sredstva Općini Visoko za izradu dijelova projektne dokumentacije, te rekao da je kamata na kredit 1,2%, te da je kredit na 15 godina, gdje su 3 godine grace period. Mirza Omanović (SDA) je pitao šta se planira uraditi u JKP “Visoko” u smislu poboljšanja materijalnih i ljudskih resursa kako bi preduzeće bilo spremno provesti projekat i kako Vijeće može pomoći preduzeću, takođe je pitao i koliko je stvarni trošak prema konsultantima i kolika su zapravo sredstva odobrena kao donacija od EBRD te pozvao da se sve štamparske greške iz dokumenata isprave jer ih ima veći broj. Kolić je rekao da nije bilo troškova za konsultantske usluge, te da su one plaćene od donacija, te da je 4,5 miliona eura maksimum koliko se Općina može zadužiti. Mirza Bukić (ASDA) je pitao da li je JKP “Visoko” sagledalo sve svoje materijalne i ljudske resurse neophodne za provođenje projekta. Kolić je rekao da su svi resursi sagledani te će se formirati zajednički tim između Općine i Preduzeća za upravljanje projekta te da će sredstva biti mobilna u periodu od 2 do 6 mjeseci od današnje odluke. Nevzeta Begić (SBB) je pitala šta ukoliko se ne pripreme svi dokumenti koji uslovljavaju tranšu 2, a nisu svi spremni, šta ukoliko se projekat ne završi do roka, šta će građani vidjeti od radova na terenu, te koji faktori mogu dovesti do promjena ugovora pošto je na Kolegiju rečeno da se ne može ništa mijenjati, koja sredstva će se koristiti za otkup zemljišta, i zašto su jednake cijene vode planirane i za pravna i za fizička lica. Kolić je rekao da ukoliko dokumenti ne budu spremni Općina će pregovarati, a ukoliko se novac ne potroši do roka koji je predviđen onda će se takođe vršiti neke promjene u visini rata, Općina će morati sama otkupiti zemljište, Kolić je rekao da je jedan od zahtjeva EBRD da svi imaju iste cijene vode. EBRD zahtjeva da bez njihove saglasnosti se ne može niko više zaposliti u JKP „Visoko“, te je rekao da čim sredstva budu operativna, građani će vidjeti odmah radove. Dejan Šćepanović (SDP) je pitao da li će Općina mijenjati ugovore u periodu dok ih država ne ratifikuje, ukoliko ne da li će preduzeće moći izdržati naplatu od 95%, te da li je istina da je određeni broj radnika potpisao peticiju o kojoj smo već pisali te koliko ima zaista vode na Vrutku. Kolić je odgovorio da se ugovori ne mogu mijenjati prije nego ih država ratifikuje. Mugdim Ćosović je odgovorio da su detaljna hidrogeološka istraživanja pokazala da vode na Vrutku ima sasvim dovoljno ukoliko se promijeni sistem crpljenja vode sa Vrutka te da teorijski ima više od 100 l/h, a da će oprema koja je postavljena to i pokazati. Milada Mataradžija je kao inženjer je izrazila sumnju u elaborat te da nije sigurna da li zaista ima toliko vode, te da će tek ispumpavanje pokazati koliko ima vode na Vrutku! Amer Jusufbegović (građevinski inženjer) je rekao da je 100 litara više nego dovoljno za potrebe projekta te da će biti i viškova. Mustafa Kubat (NO JKP “Visoko”) je ponovio da je pravo svake osobe da ima vode te da Nadzorni odbor JKP “Visoko” dao podršku ovom projektu, te rekao da NO traži od Preduzeća da postavi uređaje “bez duše” koji će tačno odrediti koliko vode ima na Vrutku! Almir Hadžialić je rekao da je sistematizacijom firma presložena ta da ostvaruje veći promet nego prije što znači da će firma izdržati kredit, te da nekoliko ljudi iz firme idu penziju te da će se ta mjesta morati dopuniti, zatim da je naplata 56%. Te je objasnio peticiju slično kako je objasnio i demantu koji smo objavili. Nakon Hadžialićevog izlaganja Mirela Mateša-Bukva nije dozvolila Erminu Dlakiću da se obrati. Džemil Halilović (SDA) je pitao da mu se pojasni taksa za priključak na vodovod. Amer Jusufbegović je rekao da taksa do sad nije postojala, ali da će od sada postojati zbog materijalnih troškova. Dalibor Tomičić (SDP) je pitao urpavu JKP “Visoko” da li je ovo jedini i najisplativiji način rješavanja ovog problema te da li se ovim kreditom rješava samo primarni vod ili i sekundarni sistem, te kada će se plaćati zatezna kamata, i kolike će biti cijene vode i priključaka te da li će Poriječani dobiti vodu. Josip Kolić je odogovorio da je zatezna kamata na odobrena nepovučena sredstva, te da je moguće da se kredit počne vraćati prije nego se povuku sredstva te da će biti finansirana i sekundarna mreža. Mustafa Kubat je rekao da je NO odradio svoj posao najbolje što je mogao vezano za izbor projekta. Almir Hadžialić je rekao da smatra da ne mogu postojati jasne cifre o priključcima jer nisu svi priključci isti. Mugdim Ćosović je rekao da je projekt Porijačni potpuno odvojen, ali da ne zna odakle će Poriječani dobiti vodu, ali da zna postoji neki izvor dovoljan za Poriječane. Jasmin Omanović (SBB) je tražio od Hadžialića da pojasni zašto je dao ostavku u ovakvom trenutku, jer se daje kredit a firma nema direktora, te pitao koliko tačno u ovom momentu ima vode na Vrutku, postoji li izvor za Poriječane, gdje je to izborište i koliko tamo ima vode, kolika će biti cijena vode starim korisnicima, koliko će biti priključaka na novom vodovodu i gdje će biti usmjerene pare od istih, koju odgovornost će preuzeti Nadzorni odbor preduzeća u kreditu od 9 miliona i da li su riješni imovinsko-pravni odnosi. Mugdim Ćosović je rekao da očekuje 3000 priključaka, Ćosović je rekao da postoji izvor koji ima 3,5-4 litra u sekundi za Poriječane, zatim je rekao da na Vrutku mogu crpiti količine do 100 l/s ako se uradi rekonstrukcija izvora. Almir Hadžialić je rekao da se moraju čekati tenderi da bi se znalo koliko će izvođenje projekta trajati i da se ne zna kada će početi i završiti radovi, Hadžialić je rekao da je pozvan da radi autoput u Zenici te da zbog toga napušta direktorsku poziciju u JKP. Josip Kolić je rekao da će konačna cijena vode biti 1,2 KM po kubiku što je povećanje za 100% od trenutne cijene. Mustafa Kubat je rekao da Nadzorni odbor nije odgovoran za implementaciju i da postoje rizici, te da će odgovornost biti na timu koji će rukovoditi projektom. Mirza Bukić (ASDA) je rekao da se nada i da je ubjeđene da ovaj projekat neće biti kao drugi predizborni projekat te će ASDA podržati projekat, ali postoje zamjerke i da ASDA vjeruje da postoji dovoljno vode, te da nije uredu što nije pokrivena čitava Općina, te da nije uredu da nema jasnog mišljenja Nadzornog odbora o projektu jer prema Zakonu o privrednim društvima NO je dužan nadzirati rad Vijeća i da Kubat ne može reći da nije nadležan za projekt, takođe je Bukić postavio pitanje legitimiteta da li ovo Vijeće ima moralno pravo donijeti na svojoj posljednjoj sjednici ovakvu odluku. Džemil Halilović (SDA) je rekao da se ne smije propustiti nijedan tehnički podatak, te da je Vijeće konstatovalo da ne treba cijena uticati na cijenu priključka te predložio zaključak da se cijena vode i priključaka ne smije povećati, zatim je predložio zaključak da Gračanica bude prioritet pri izgradnji projekta te ponovio ostale zaključke koje je SDA-SBB sinoć objavio. Izet Smajević (“Nezavisni klub”) je pozvao vijećnike da prihvate današnji kredit. Adnan Frljak (“Nezavisni klub”) je rekao da ne sumnja u ovaj projekt i pozvao građane da glasaju za ovaj prijedlog. Husnija Merdić (BPS) pozvao Vijeće da bude historijsko vijeće koje će donijeti ovakvu odluku. Elvir Špiodić (“Nezavisni klub”) je rekao da je ovo jedna od tačaka sa najobnijom dokumentacijom te da nije problem da se i poskupi voda, te da je danas svima jasno da nema drugog načina da se riješi ovaj problem. Zlatko Handžić (SDA) je predložio zaključak da OV insistira hitnu izgradnju bazena Kula Banjer. Zijada Smailagić (SDA) je da je strateški cilj SDA da se ovaj problem riješi. Vahid Ramić (SBB) je rekao da je ovo Vijeće kompaktno i da je siguran da će Vijeće i danas biti jednoglasno i da se nada završetku ovog projekta u roku te tražio od JKP da imenuje jedinicu za izvršenje projekta te da OV daje konačnu saglasnost na imenovanje te jedinice. Mirza Omanović (SDA) je rekao da realizacija ne smije doći u pitanje te da se Vijeću moraju omogući sredstva kontrole. Salih Purišević (“Nezavisni klub”) je rekao da mu je drago što je sjednica išla ovim tokom i da je ovo veliki projekat i da je već veliki posao urađen, takođe je dodao da je ovo definitivno najkvalitetniji projekat. Jasmin Omanović (SBB) je zamolio da se izvrše prepravke u tekstovima koji su poslani jer se mnogo cifri ne slaže, takođe je rekao da je sekundarni sistem još u projektovanju, te da Nadzorni odbor ima odgovornost, ako ne želi odgovornost, onda podnese ostavku, te je podsjetio da je direktor rekao na zadnjoj sjednici da očekuje 6000 priključaka a sad 3000, te predložio zaključak da se što hitnije imenuje vršilac dužnosti na mjesto direktora JKP “Visoko”. Mirnes Fatić (BPS) je rekao da mu je drago da su neki promijenili mišljenje i to u zadnjem trenutku, i rekao da će BPS glasati za ovu odluku. Nevzeta Begić (SBB) je rekla da smatra da je upravo čula još jednu nebulozu u Fatićevom izlaganju, dodala je da ona dobro zna kako je biti bez vode, te da je sramota kako se građanima daju pogrešne informacije i da se u to uvjerila kada je prolazila kroz hodnik, rekla je da je dugo pitala kada će voda poteći sa česme, ali da taj odgovor nikad nije dobila i da to otvara sumnje. Amer Jusufbegović je dodao da su u projektu predviđani najpesimističniji scenariji, te da u najgrubljem scenariju voda treba da izađe na 1,2 KM. Na kraju je Amra Babić rekla da joj drago da je ovo konačno došlo na Vijeće i da je dobro što će ova odluka proći i da će stanovnici konačno dobiti vodu, te da administracija neće dozvoliti opstrukcije ovog projekta i čestitala građanima na dobijenoj vodi. Odluka se mora donijeti dvotrećinskom većinom. Odluka o kreditu je usvojena na kraju sa 21 glasom ZA i 3 uzdržana (Dejan Šćepanović, Dalibor Tomičić i Faruk Salčinović). Svi zaključci su usvojeni sa 14 ZA i 7 uzdržanih.

vijece-2016-1

4. Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Grad“ – Visoko
IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

Nidžara Hadžiomerović i Vitomir Malešević predstavnik firme koja je projektovala plan su na početku detaljno obrazložili i predstavili Regulacioni plan. Uz samo jednu konstataciju Mirze Omanovića o usaglašavanju Regulacionih planova se pristupilo glasanju i to o setu zaključaka koji se tiču dalje procedure, javne rasprave i zaduženja službama o daljnjoj proceduri. Svi zaključci i Nacrt Odluka su usvojeni jednoglasno (21 ZA)

5. Nacrt Odluke o provođenju Regulacionog plana „Grad“ – Visoko
IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

Bez pitanja i rasprave su zaključci i Nacrt Odluke usvojeni jednoglasno (21 ZA)

6. Prijedlog Odluke o regulaciji saobraćaja u sekundarnom naselju Šareni Hanovi – općina Visoko
IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

U okviru ove tačke vijećnici su glasali, prvenstveno, da se ova tačka sagleda kao nacrt prijedloga, a ne kao prijedlog regulacionog plana, kako bi se adekvatno raspravljalo o problemu mještana Šarenih Hanova, ponajviše pješaka i djece, učenika osnovne škole u Šarenim Hanovima, koja je jedna od najvećih u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali i kako bi mještani i drugi relevantni fizički i privatni subjekti učestvovali u raspravi o ovom regulacionom planu.

Novi regulacioni plan saobraćaja u Šarenim Hanovima stvorio bi kružni tok saobraćanja kroz ovo naselje, kako bi se smanjio protok teretnog saobraćaja, kako bi se rasteretilo opterećenje saobraćajnica kroz Šarene Hanove, posebice za autobuse i kamione. Tako bi se saobraćaj kretao jednosmjernim ulicama od džamije u Šarenim Hanovima do Debelog nišana, dok bi povratna saobraćajnica po principu kružnog toka saobraćaja vodila od Debelog nišana preko Liješeve do džamije u Šarenim Hanovima. Cijelom dužinom novokreiranih saobraćajnica bili bi izgrađeni trotoari za pješake te bi bila markirana i mjesta za parking, prema propisima saobraćajnih zakona Bosne i Hercegovine.

U ovoj tački vođena je velika rasprava, koja je na početku imala logičan slijed raspravljanja o pitanjima koja su u ovom projektu izuzetno važna, ali najzad je ta rasprava prerasla u raspravljanje o totalno kolokvijalnim i nebitnim stvarima što je još jednom, na posljednjoj sjednici, pokazalo da pojedini vijećnici četiri godine sjede u klupama bez da znaju zašto to čine i bez da daju neki kvalitetan doprinos raspravama o tačkama Dnevnog reda OV Visoko.

Najzad ova tačka je usvojena jednoglasno, sa zaključcima da je ovo nacrt prijedloga i da se otvara javna rasprava u trajanju od 20 dana, kako bi se stanovnici ovog dijela općine izjasnili o ovom nacrtu prijedloga, te su usvojeni zaključci da se uputi zahtjev Policijskoj upravi Visoko za veću kontrolu saobraćaja u Šarenim Hanovima, posebno u vrijeme dok traje školska godina, kao i zaključak da se na ovom lokalitetu nabave montažni ležeći policajci koji bi doprinijeli smirivanju saobraćaja.

vijece-2016-2

7. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Visoko za 2015. godinu
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

Veoma zanimljiva bila je i rasprava u pretposljednjoj tački Dnevnog reda 40. sjednice Općinskog Vijeća Visoko, koja će biti vrlo vjerovatno i posljednja sjednica ovog saziva Općinskog vijeća. Vijećnici su raspravljali o Izvještaju o izvršenju budžeta Općine Visoko za 2015. godinu, te su mnogi vijećnici koji čine neku vrstu opozicije onim vijećnicima koji podržavaju aktuelnu vlast našli mnogo zamjerki na izvršenje budžeta Općine Visoko za 2015. Godinu. Čini se da su takve zamjerke urodile plodom jer ovaj Izvještaj nije usvojen sa 7 glasova ZA, 8 PROTIV i 7 UZDRŽANIH, a vijećnici koji su u okviru rasprave iznijeli svoje zamjerke na izvršenje budžeta za 2015. godinu govorili su o nemogućnosti prikazivanja suficita u budžetu, posebno onolikog koliki je prikazan, jer je riječ o sredstvima koje je aktuelna vlast uštedila neisplaćivanjem sredstava pojedinim ustanovama, institucijama i nevladinim organizacijama, iako je Vijeće donijelo odluku o tome koliko će kome biti isplaćeno sredstava glasajući za usvajanje budžeta za 2015. godinu.

Najveću raspravu vodili su vijećnici o neuplaćivanju sredstava JU Dom zdravlja Visoko, koje su predviđene budžetom, a što su osudili kao maćehinski odnos Osnivača ove javne ustanove. Također, velike zamjerke vijećnici su imali i na zapostavljanje kulture i sporta, kada je riječ o isplaćivanju sredstava pojedincima, institucijama i organizacijama tokom izvršenja budžeta Općine Visoko za 2015. godinu.

8. Vijećnička pitanja i inicijative

O ovoj tački ćemo pisati u narednim danima u našoj redovnoj rubrici.

Više vijesti
KOMENTARI

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Visokoin.com. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Visokoin.com zadržava pravo da obriše komentar bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara Visokoin.com nije dužan obrisati sve komentare koji krše pravila.