Održan sastanak 8 mjesnih zajednica regije Moštre na inicijativu porodice Omanović, smrtno stradale djevojčice Ajne, u cilju preventivnog djelovanja od budućih nesreća

Podijeli na Facebooku Tweet Google+ LinkedIn

U prostorijama MZ Moštre, a na inicijativu porodice jedanaestogodišnje Ajne čiji život je ugašen zbog niza okolnosti i ne savjesnim upravljanje vozilom , održan je sastanak predsjednika mjesnih zajednica moštranske regije na kome su prisutni bili poslanici u Skupštini ZDK i općinski viječnici OV Visoko.Tema noćašnjeg sastanka bila je bezbijednost učenika na putu do škole i od škole do kuće sa posebnim osvrtom na neadekvatno obezbijeđene prelaske preko Regionalnog puta R-445 , koji zbog izgradnje autoputa i cijene vožnje istim, ima sve jaču frekvenciju saobraćaja. Također, problem je i ne riješeni saobraćaj u samom centru Šareni Hanovi.

Komentarišući trenutno stanje na ovom području opaža se nedostatak mnogih elementarnih rješenja kojim bi se zaštitili pješaci, a posebno učenici jedne od najvećih škola u FBiH. Ako tome dodamo i izlazak učenika direktno na putnu saobračajnicu koja povezuje dolazak do ambulante Mošte, a ista opslužuje oko 15000 stanovnika, onda je stanje alarmantno.

Nakon iznošenja niza prijedloga i sugestija na kraju se došlo do određenih zaključaka, a isti se mogu podvesti pod jedan problem sa dva pravca ili dva nivoa rješavanja. Jedan je spomenuti Regionalni put koji treba rješavati na nivou resornih ministarstava ZDK, za koji će inicijativu pokrenuti predstavnici u Skupštini ZDK sa prijedlogom rješenja u prelasku puta na 5-6 mjesta, podvožnjakom ili nadvožnjakom ili na drugi adekvatan naćin. Drugi nivo je Općina Visoko i rješavanje lokalnog puta kroz Šarene Hanove, izmještanja teretnog saobraćaja na već napravljenu zaobilaznicu, otvaranjem novog pristupnog puta prema školi uklanjanjem stare školske kuhinje….

Rokovi za rješavanje ovih pitanju su vrlo bitni i svode se pod „HITNO“ !

U najskorije vrijeme očekuje se sastanak sa općinskom načelnicom sa jasnim zahtjevima šta je to što se mora uradit odmah, a na kome će prisustvovati predsjednici ili predstavnici 8 mjesnih zajednica uz pomoć i općinskih viječnika te predsjednika Vijeća roditelja OŠ „ Mula-Mustafa Bašeskija“.

Za sutra je zakazana i sjednica Vijeća roditelja koje će po istoj temi održati sastanak, te se očekuje da će dati punu podršku inicijativi i zaključcima noćašnjeg sastanka.

Ovim sastankom je prolongirana inicijativa veće grupe zabrinutih roditelja da pristupe blokadi regionalnog puta dok se ne riješe ova pitanja sa uvjeravanjem da je ovo jedini, institucionalni način rješavanja ovih pitanja i to u razumnom roku u suprotnom, a prema izjavama pojedinaca, nije isključena mogućnost da će doći do obustave u odvijanju nastave i blokade putne saobraćajnice.

Senad Goralija

Više vijesti