Rekonstrukcija i asfaltiranje puta u naselju Han-Plaholje

Podijeli na Facebooku Tweet Google+ LinkedIn

Programom kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Općine Visoko za 2015.g.(cestovna infrastruktura)osigurana su sredstva za realizaciju projekta ”Rekonstrukcija i asfaltiranje puta u naselju Han –Plaholje” u MZ goduša.U toku su radovi na sanaciji donjeg stroja i pripremi za asfaltiranje dionice u dužini od 1430 m,širine 2,5 m i debljine asfaltnog sloja 6 cm.

Ugovorenim radovima predviđena je i sanacija postojećih propusta i ulaznih građevina.Nakon provedenog postupka javne nabavke kao najpovoljniji ponuđač izabrana je firma”Nahonal-gas”d.o.o..

Ugovorena vrijednost radova je 77.078,72 KM .

Nadzor nad izvođenjem radova vršit će firma ”Ibis”d.o.o. a praćenje radova vrši općinski koordinator za kapitalna ulaganja.

Više vijesti