Zbrinjavanje pasa lutalica i napuštenih pasa na području Općine Visoko

Podijeli na Facebooku Tweet Google+ LinkedIn

Općina Visoko, putem Službe za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina, objavljuje:

PISMENI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA PRUŽANJE USLUGA ZBRINJAVANJA PASA LUTALICA I NAPUŠTENIH PASA NA PODRUČJU OPĆINE VISOKO

Općina Visoko putem Službe za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina je pokrenula postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga zbrinjavanja pasa lutalica i napuštenih pasa na području općine Visoko u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik BiH“, br. 104/14). Tendersku dokumentaciju možete preuzeti na sljedećem linku: Tenderska dokumentacija

Više vijesti