da block

118 pripadnika OS BiH pomažu u odbrani od poplava

da block

Oružane snage Bosne i Hercegovine, u skladu sa odobrenjem Predsjedništva BiH, angažovanjem ljudskih i materijalnih resursa od 22. marta 2018. godine uspješno završavaju aktivnosti pomoći civilnom stanovništvu ugroženom od poplava na području općine Kozarska Dubica i Bosanski Brod.

U općini Bosanski Brod i dalje traju završni radovi na kojima su angažovani ljudstvo i inžinjerijske mašine OS BiH. .

U odbrani od poplava na ovim lokacijama pripadnici OS BiH su angažovani na iskopu kanala, utovaru i istovaru zemljišnog materijala, postavljanju pontonskog mosta, te prijevozu tereta kopnenim i zračnim putem u sanaciji nasipa na rijeci Savi.

Na dosadašnjim aktivnostima učestvovalo je 118 pripadnika OS BiH, sa dvije inžinjerijske mašine i jednim pontonskim mostom, uz upotrebu osam motornih vozila. U pružanju pomoći bio je angažovan i jedan helikopter Mi8 MTV, koji je za dva dana prevezao preko 40 tona tereta i tom prilikom utrošio 7850 litara goriva, te realizovao ukupno 10 sati leta.

Ova aktivnost u odbrani od poplava u Kozarskoj Dubici i Bosanskom Brodu, kao i aktivnost pružanja pomoći prilikom snježnih nepogoda u Bihaću i deblokadi zametenih sela u općini Bosansko Grahovo, uspješne su akcije Oružanih snaga BiH koje su potvrda spremnosti i osposobljenosti u pružanju pomoći ugroženom stanovništvu kada zatreba.

Oružane snage BiH su spremne, u skladu sa raspoloživim ljudskim i materijalnim resursima, nastaviti pružati neophodnu pomoć i podršku civilnim organima vlasti i građanima na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.