-14.5 C
Visoko
25. Januara 2022.

Svi poslodavci u KS koji su bili obuhvaćeni kontrolom 1. marta uvećali plaće radnicima

Svi poslodavci obuhvaćeni inspekcijskim kontrolama tokom državnog praznika, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, dostavili su inspektorima rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo (KUIP) dokaz o uvećanju plaće za oko 4.000 radnika koji su radili tokom 1. marta 2021. godine u 463 poslovne jedinice registrovane na području KS, navedeno je u odgovoru KUIP-a na upit Faktora.

– Također, inspekcijskim nadzorima inspektora rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS tokom prvomajskih praznika bile su obuhvaćene 502 poslovne jedinice, većinom trgovinskih i ugostiteljskih objekata, u kojima je tokom praznika radilo ukupno 4.500 radnika.

Kontrolisanim poslodavcima je zapisnički naloženo da, po isplati plaće za mjesec maj tekuće godine, a najkasnije do 30. juna, dostave inspektorima na uvid dokaz o uvećanju plaće radnicima kojima je praznik bio radni dan.

Pozivamo i uposlenike čiji poslodavci nisu bili predmetom kontrole, da se u slučaju kršenja njihovih prava iz radnog odnosa, uključujući i neuvećanje plaće po osnovu rada za dane praznika, mogu obratiti Inspektoratu rada, zaštite na radu i socijalne zaštite, radi pravovremenog poduzimanja mjera iz njihove nadležnosti.

U slučaju da poslodavac radniku uskrati pravo na povećanu plaću za rad na dan praznika novčane sankcije predviđene Zakonom o radu iznose od 1.000 do 3.000 KM za pravna, odnosno od 2.000 do 5.000 KM za odgovorna lica u pravnim licima, koliko iznosi kazna i za poslodavca fizičko lice.

Podsjećamo da Bosna i Hercegovina nema zakon o državnim praznicima, već se odlukama Vlade FBiH dani praznika proglašavaju neradnim, dok za kršenje odluka nisu propisane novčane sankcije.

Upravo takva zakonska odredba ne daje mogućnost inspektorima rada da zabrane rad poslodavcima koji rade na dan praznika, već isključivo da kontrolišu primjenu zakonske odredbe koja poslodavca obavezuje na uvećanje plate za rad na dan praznika ili nekog drugog dana za koji je zakonom određeno da se ne radi – navodi se u odgovoru KUIP-a.

Unesite komentar