2. i 3. maj neradni dani u Federaciji BiH

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da je Zakonom o praznicima koji se primjenjuje kao federalni zakon, određeno da je Prvi maj Međunarodni praznik rada i da se obilježava dva dana, 1. i 2. maja.

Ovim zakonom propisano je da ukoliko jedan od dana kada se slavi ovaj praznik pada u nedjelju, praznikom se smatra prvi naredni dan poslije ta dva dana.

Obzirom da Prvi maj ove godine pada u nedjelju, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da su neradni dani u Federaciji Bosne i Hercegovine ponedjeljak (2. maj 2016.) i utorak (3. maj 2016.), uz napomenu da u dane praznika poslodavci, ustanove, organi uprave i druge pravne osobe ne rade.