36. Sjednica Općinskog Vijeća Visoko

Za dan SUBOTA, 3. decembra 2011. godine u velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 10,00 sati.
Za sjednicu predlažem slijedeći
Dnevni red
1. Izvod zapisnika sa 35. sjednice Općinskog vijeća Visoko,

2. Vijećnička pitanja i inicijative,

3. Prijedlog plana upravljanja otpadom na području općine Visoko za period 2011 – 2016. godina,

4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim administrativnim taksama,

5. Nacrt odluke o komunalnom redu,

6. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Statut JU Dom zdravlja sa poliklinikom Visoko,

7. Prijedlog akta iz imovinsko – pravne oblasti,

8. Izvještaj o provedenom postupku imenovanja člana općinske izborne komisije Visoko i donošenje odluke o imenovanju člana općinske izborne komisije Visoko,

9. Informacija o realizaciji zaključka sa sa 35. sjednice Općinskog vijeća, održane 3.11.2011. godine, vezano za realizaciju projekta izgradnje vodozahvata na Podvinskom potoku.

Predsjedavajući
Općinskovg vijeća Visoko
Dalibor Tomičić

(VisokoIN)