37. sjednica Općinskog vijeća Visoko

Danas u 14.00 sati bit će održana 37.sjednica Općinskog vijeća Visoko.

Dnevni red:

Izvod iz zapisnika sa 36. Sjednice OV Visoko
Prijedlog programa rada OV za 2012.g.
Prijedlog budžeta općine Visoko za 2012.g.
Prijedlog odluke o izvršenju budžeta općine Visoko za 2012.g. sa slijedećim programima:
a)Prijedlog Programa komunalnih djelatnosti za 2012.g.

b)Prijedlog Programa utroška srestava tekućeg održavanja na području općine Visoko za 2012.g.

c)Prijedlog Programa utroška sredstava tekućeg održavanja na području općine Visoko za 2012.g.

d)Prijedlog Programa ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline ZDK na području općine Visoko za 2012.g

e)Prijedlog programa ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline općine Visoko za 2012.g.

5.Prijedlog odluke o komunalnim taksama

6.Prijedlozi akata iz imovinsko – pravne oblasti.

PREDSJEDAVAJUĆI OV VISOKO
Dalibor Tomičić

(VisokoIN)