Admir Babić (SDP): Zašto se ništa ne radi na održavanju pojasa oko saobraćajnica na području Grada Visoko

Zašto se ništa ne radi na održavanju pojasa oko saobraćajnica na području Grada Visoko i kada je u planu da se počne sa ovim aktivnostima?

Obrazloženje

Veći broj naših sugrađana mi se obratio sa ovim pitanjem te sam imao obavezu da ga uputim.

Svjedoci smo zaraslih pojaseva oko saobraćajnica na području Grada Visoko. Usljed toga dolazi do smanjene vidljivosti za vozače te su moguće nesreće. Također postoji opasnost od zmija za pješake koji koriste pješačke staze koje su zarasle.

Nadam se skorom rješenju ovog problema.

Unesite komentar