da block

Adnan Haračić priznao krivicu za teroristički napad u Bugojnu

da block

Optuženi Adnan Haračić (25) iz Bugojna sporazumno je priznao krivicu za krivično djelo terorizma, za koje ga tereti Tužilaštvo BiH.

U terorističkom napadu vehabija na Policijsku stanicu u Bugojnu 27. juna 2010. godine poginuo je policajac Tarik Ljubuškić, a šestoro ljudi je povređeno, od kojih teško policajac Edina Hindić.

U skladu sa sporazumom, tužilac je saglasan da Sud BiH, na osnovu sporazuma, optuženom izrekne kaznu zatvora u trajanju od dvanaest do petnaest godina, kao i da mu se u utvrđenu i izrečenu kaznu zatvora, u visini koju odredi sud, a u okviru predloženog raspona, uračuna vrijeme provedeno u pritvoru, počev od 1. decembra 2010. godine.

U saopštenju iz Tužilaštva navodi se da je predložena kazna u skladu sa ulogom optuženog u izvršenju krivičnog djela koje je opisano u optužnici u predmetu protiv “Harisa Čauševića i drugi“, javlja Srna.

Optuženi se sporazumnim priznanjem obavezao na svjedočenje u ovom i drugim predmetima koji se vode u pravosudnim institucijama BiH. Potpisivanjem ovog sporazuma o priznanju krivice, optuženi pristaje da će svoju obavezu svjedočenja na Sudu BiH u ovom predmetu ispuniti odmah po potpisivanju ovog sporazuma, a po pozivu Suda BiH.

Ovim sporazumom optuženi Haračić zvani „Maca“, ranije osuđivan, potvrđuje da je upoznat sa krivičnim djelom koje mu se stavlja na teret te dokazima koji potvrđuju navode optužnice.

On istovremeno potvrđuje da izjavu o priznanju krivice daje dobrovoljno, svjesno i sa razumijevanjem, te se obavezuje da će nadoknaditi troškove krivičnog postupka u iznosu koji mu, eventualno, odredi Sud BiH.

Sklapanjem sporazuma, optuženi se odriče prava na suđenje te prava na žalbu na presudu koju mu na osnovu ovog sporazuma, izrekne Sud BiH.

Sporazum je proslijeđen Sudu BiH.

(VisokoIN)