AKAZ: Certificiranje zdravstvenih usluga je obavezno, odziv privatnih klinika je loš. Istražiti slučaj djevojčice iz Kaknja

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu (AKAZ) u Federaciji Bosne i Hercegovine saopćila je da nadležni treba da utvrde činjenice o slučaju dvoipogodišnje djevojčice iz Kaknja, koja je trenutno u komi, a operisana je 8. novembra u privatnoj zdravstvenoj ustanovi u Sarajevu.

AKAZ prvenstveno izražava moralnu i emotivnu podršku pacijentici i svim članovima njene porodice te naglašava “neophodnost da sve odgovorne osobe i javni organi zaduženi za istraživanje ovog slučaja u kojem je pacijentica, djevojčica od 2,5 godine, u naizgled rutinskom medicinskom zahvatu niskog rizika, pretpjela ozbiljnu štetu, poduzmu i iscrpe sve pravne i medicinske mogućnosti i do kraja istraže ovaj slučaj i nesporno utvrde činjenice koje ukazuju na eventualnu odgovornost fizičkih i/ili pravnih osoba uključenih u ovaj tragični događaj”.

AKAZ je jedina ovlaštena federalna upravna organizacija zadužena, između ostalog, za certificiranje sistema sigurnosti zdravstvenih ustanova i privatnih praksi, saopćeno je iz te agencije.
Ističe se da uprkos njenim stalnim apelima i pozivima svima koji pružaju usluge zdravstvene zaštite da se jasno opredijele o uspostavljenosti sistema sigurnosti na način da što prije započnu ili nastave i okončaju pokrenuti postupak certifikacije, i dalje nema ozbiljnog odziva kako od zdravstvenih ustanova i nosilaca privatnih praksi tako i od nadležnih ministarstava zdravstva i inspektorata.
AKAZ apeluje svim zdravstvenim ustanovama da čim prije ispune vlastitu obavezu certifikacije a odgovorne pojedince upozorava na osobnu odgovornost za propust izvršenja obaveznih radnji.

Postupak certifikacije zdravstvenih ustanova, kojim se jasnom metodologijom i primjenom mjerljivih kriterija i standarda utvrđuje neophodni i nužni postotak ispunjenja, jedan je od najvažnijih zakonom propisanih preduslova za rad zdrastvenih ustanova u Federaciji BiH, ali i za obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama i privatnim praksama – ordinacijama, uključujući i certifikaciju za standarde upravljanja rizikom, bez kojih se incidentne situacije dešavaju češće, a odgovor osoblja u takvoj situaciji nije standardiziran niti prilagođen propisima i pravilima struke, što dodatno povećava mogućnost nepovoljnog događaja.
Certifikacija ne samo da određuje sve pojedine elemente sigurnosti u radu u zdravstvu, već i omogućuje precizno lociranje svakog odstupanja od utvrđene norme sigurnosti, kao i pojedince, odnosno, osobu ili osobe koje to odstupanje počine.

Na ovaj način, omogućen je jasan uvid, s pozicije struke, u svaki pojedini segment rada a time i eventualne propuste. Nadalje, moguće je i utvrđivanje subjektivnih i objektivnih elemenata izvršenja procedura i protokola te njihovo dokumentovanje i pohranjivanje, čime se postiže djelotvoran trajni uvid i mogućnost naknadne analize.

Unesite komentar