Ako bude potrebno bivši vojnici će tražiti prava u Ustavnom sudu BiH i sudu u Strasbourgu

Pravni zastupnici otpuštenih pripadnika Oružanih snaga BiH (OSBiH) – advokati Senka Nožica i Džemil Sabrihafizović smatraju da je nepotrebno donositi novi zakon o službi u OSBiH i ukidati postojeći, “jer je to tehnički i pravno gotovo neizvodivo i nemoguće”.

Ovo je kazala advokat Senka Nožica, komentarišući upit u vezi s regulisanjem prava otpuštenih pripadnika OSBiH, odnosno realizacijom zaključaka Vijeća ministara BiH od 30. marta.

“Zaključkom sa sjednice vlade BiH predviđeno je da se navodno o novom zakonu, ukidanju starog i budžetu glasa istovremeno”, podsjeća Nožica, navodeći da se radi o pravno pomalo konfuznom i nejasnom zaključku.

Po njenim riječima, danas bi trebao uslijediti sastanak interresorne radne grupe koja bi po nalogu Vijeća ministara BiH trebalo da sačini nacrt zakona, ili izmjene i dopune Zakona o službi u OSBiH kojim bi bila regulisana prava pripadnika OS koji su otišli u penziju, a koji to pravo još nisu ostvarili.

Pravni zastupnici otpuštenih pripadnika OSBiH preferiraju da, ukoliko se nešto mora raditi u vezi sa spomenutim zakonom, da to budu izmjene i dopune.

Smatraju, također, da rad interresorne radne grupe treba posmatrati u novom svjetlu, s obzirom na presudu Kantonalnog suda u Mostaru, a koja nije postojala u trenutku kada je ta radna grupa formirana.

“Ovom presudom u potpunosti je potvrđeno pravo spomenute kategorije vojnika i to ne samo pravo na penziju nego i pravo na isplatu penzije”, pojašnjava Nožica.

Naglašava da se ne može negirati da ta presuda postoji, te da “diranje” u ta prava može izazvati, eventualno, povrede ljudskih prava otpuštenih pripadnika OSBiH.

“Ako bude potrebno zaštitu tih njihovih prava možemo tražiti u Ustavnom sudu BiH i sudu u Strasbourgu”, kazala je Nožica.

(VisokoIN/Fena)