da block

Ako imate čitak rukopis, evo posla za vas!

da block

Konkurs za oko 25.000 popisivača i ostalog osoblja koje će biti angažirano na popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini bit će raspisan u julu.

– Kriteriji za odabir popisivača i općinskih instruktora su bh. državljanstvo, da imaju najmanje 18 godina, da se protiv njih ne vodi krivični postupak, da imaju najmanje srednje obrazovanje, da su stanovnici naseljenog mjesta ili općine u kojoj će obavljati poslove popisivača, da imaju čitak rukopis, da budu na raspolaganju preko dana, uvečer i vikendom za posao, kazali su u Agenciji, dodajući da je potrebno da bude zadovoljena i etnička zastupljenost.

Popisivači će biti plaćeni po broju ispunjenih obrazaca, u zavisnosti od broja popisanih osoba.

Za oktobarski popis stanovništva predviđeno je štampanje 4,6 miliona popisnica, a osim dogovorenog broja popisnica, u jeku su i ostale pripreme za popis.

Prema pisanju Avaza, u BHAS-u trenutno rade na finalizaciji metodoloških dokumenata i popisnica.

U toku je izrada aplikacija potrebnih za obradu podataka, definiranje logističkih procedura, dovršavanje poslova vezanih za kartografsku dokumentaciju, a očekuje se pokretanje tendera za štampu popisnog instrumentarija.

Uslijedit će i javni poziv za odabir najboljeg ponuđača za mjesto obrade podataka u Istočnom Sarajevu.

(VisokoIN)