Amandmanski na budžet ZDK

Vlada Zeničko dobojskog kantona će Prijedlog ovogodišnjeg budžeta uputiti na usvajanje Skupštini nakon što stupe na snagu izmjene federalnog Zakona o izvršnom postupku,usvojene nedavno na oba doma parlamenta F BiH,potvrdio je danas premijer ovog kantona,Fikret Plevljak.

– Vlada će djelovati amandmanski na Prijedlog budžeta a zakazivanje sjednice Skupštine ZDK uslijedit će odmah po stupanju na snagu pomenutog Zakona,pojasnio je Plevljak.

Budžet ZDK za 2012. godinu zacrtan je na ukupno 293 miliona i 42.352 konvertibilne marke.

Od ovog iznosa prihodi su planirani u iznosu od oko 271 milion,dok se oko 22 miliona odnosi na aranžman sa MMF-om.Od privatizacije je planirano 420 hiljada maraka.

Do kraja marta važila je Odluka o privremenom finansiranju ZDK,a nakon toga obustavljene su sve isplate do usvajanja budžeta.

(VisokoIN)