Amra Babić: ˝Pozivam političke subjekte na fer i korektnu političku utakmicu˝

Stranka demokratske akcije Visoko danas je upriličila press konferenciju na koj je lokalnim medijima predstavljena kandidatkinja za općinsku načelnicu, kao i kandidati za Općinsko vijeće Visoko.

Prvo se obratio podpredsjednik SDA Visoko Mirza Omanović: ¨U proteklom periodu SDA Visoko je postupak evidentiranja kandidata za Općinsko vijeće Visoko i općinskog načelnika. Kandidacioni postupak je obauhvatio preko 120 kandidata. Uzimajući u obzir prijedloge mjesnih ogranaka Asocijacije mladih SDA, Asocijacije žena SDA, istaknutih članova uglednih privrednika i ostalik kadrovska komisija je sačinila prijedlog liste uzimajući u obzir teritorijalni, starosni, polni i stručni princip. Lista je nakon razmatranja od strane Izvršnog odbora i Općinskog odbora SDA i usvojena.¨

Potom se obratila i gospođa Amra Babić kandidatkinja SDA Visoko za mjesto općinskog načelnika: „Želim se zahvaliti na ukazanom povjerenju, povjerenju koje sam dobila od 20 mjesnih ogranaka, od institucija, od dvije asocijacije, od pojedinaca i ta podrška za mene predstavlja čast, ali i obavezu, te profesionalni izazov. Nadam se da će moje iskustvo u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, moje životno iskustvo, moje formalno obrazovanje, uz ostale kompetencije, biti jedna dobra podloga i da će biračima SDA biti garancija za njihov izbor. Program i platoforma sa kojim će SDA nastupiti na predstojećim lokalnim izborima nalaze se u završnoj fazi izrade i javnost će biti blagovremeno informisana o tome. Ja bih na kraju bih pozvala sve političke subjekte na fer i korektnu političku utakmicu, a također bih pozvala građane, institucije, medije, cjelokupnu javnost, da pođemo u zajedničku borbu protiv rušilačke, negativne kritike, koja samo negira, ali ne nudi afrimacije. Općini Visoko i stanovništvu potrebna je pozitivna kritika, naime nama je potrebna i afrimacija naše općine, nama su potrebne aktivnosti koje će to omogućiti. Nadam se da će sa SDA općina Visoko to dobiti.”.

Nakon gospođe Babić prisutnima se obratio i drugi podpredsjednik SDA Visoko gospodin Mirza Ganić koji je u okviru aktuelnih dešavanja objasnio prijedlog SDA Visoko na raspodjelu dobiti Javnih preduzeća sa posebnim osvrtom zbog čega je aktuelni načelnik povukao ovu tačku dnevnog reda 45. sjednicu Općinskog vijeća Visoko.

Prema riječima gospodina Ganića Općinski načelnik je odmah bio protiv Amandamna SDA i u želji da se isti ne pročita, te da ne dođe na glasanje prekinuo sjednicu Općinskog vijeća i tražio da se sazove kolegij. ˝Na kolegiju je traženo da SDA odustane od Amandama ili da se sjednica po ovoj tački dnevnog reda završi bez prisustva kamera ili bez obrazlaganja Amandmana i rasprave o njemu. Razlozi leže u činjenici da bi bez medija novi koalicioni parteri mogli biti slijepi izvršioci načelnikovog zahtjeva i glasati protiv Amandana, a da javnost ne zna protiv čega su glasali. Istakli smo da ukoliko Amandman SDA ne bude podržan , vijećnici SDA će podržati stav predlagača, kako se ne bi doveli u situaciju da dobit ne bude raspoređena. Većina predstavnika klubova drugih političkih stranaka su podržavali općinskog Načelnika. Tako da se o predloženom Amandmanu ne bi raspravljalo i izjašnjavalo, Načelnik je povukao cijelu tačku dnevnog reda¨, istakao je gospodin Ganić.

Predloženi kandidati za Općinsko vijeće Visoko Stranke demokratske akcije su: Mirza Omanović – Diplomirani ekonomista (Nosilac liste), Amila Koso – VSS Bakalaureat Prava, Nusret Suša – VSS Fakultet islamskih nauka, Almir Hadžialić – VSS Inženjer građevine, Zijada Smailagić – VSS Dipl.inžinjer medicinske labaratorije i dijagnostike, Dženan Bečar – VSS Diplomirani inženjer mašinstva, Dževad Fejzić – Magistar ekonomskih nauka, Mirela Mateša Bukva – VSS Profesor englleskog jezika i književnosti, Nermin Kadrić Buco – Magistar ekonomskih nauka, Zlatko Handžić – Doktor medicine, Dinka Omanović – VSS Bachelor lokalne samouprave, Mirza Ganić – VSS Dipl.ing.saobraćaja i komunikacija, Džemil Halilović – Rukovodilac sektora proizvodnje u Preventu, Nidžara Halilbegović – VSS Profesor engleskog jezika, Edin Hakanović – VSŠ Viša vojna škola, Faruk Ihtijarević –VSŠ Sportista, Ilhana Fejzić – VSS Profesor bosanskog jezika, Elvis Baberović – VSS Diplomirani kriminalista, Mahir Babić – SSS Direktor SUR Services, Nedžmina Alihodžić –VSS Profesor matematike i informatike, Adem Hindija – VSS Inženjer saobraćaja, Mahir Karavdić – VSS Diplomirani kriminalista, Ismeta Begić – VSS Fakultet islamskih nauka, Rasim Rizvanović –VSŠ pravnik, Sulejmen Zukan – SSS Saobraćajni tehničar, Azra Husić – VSS Diplomirani politolog, Tajib Mihaljević – SSS i Amna Neimarlija – VSS Bachelor prehrambene tehnologije.

(VisokoIN/Radio Q)

Vezani članci

OO SDA Visoko: Saopćenje za javnost

VISOKOIN.COM

Predstavljamo: Prof. dr. Izet Smajević, nosilac liste SBiH Visoko!

VISOKOIN.COM

Obavijest o biračkim mjestima za lokalne izbore od 7.10.2012. godine

VISOKOIN.COM

A-SDA Visoko predstavila kandidate za Općinsko vijeće

VISOKOIN.COM

SDP Visoko predstavio kandidate za Općinsko vijeće

VISOKOIN.COM

Održana Press konferencija A-SDA Visoko

VISOKOIN.COM