ANALIZA Cijena barela nafte 2012. bila skuplja, a gorivo jeftinije nego danas

Na internet stranici FMT FBIH oil info cijena supera prešla iznos 2,60 KM za jedan litar. Tačnije cijena supera na jednoj od pumpi iznosi 2,61 KM. Prosjek ostalih cijena supera je oko 2,50 KM za litar. Ova cijena supera mi je povod za analizu sa cijenama goriva na pumpama iz 2012. godine.
Zašto cijenama iz 2012. godine?

U 2012. godini je zabilježena najveća prosječna cijena nafte na svjetskom tržištu i iznosila je:

– 111,57 USD za barel, a te godine najniža zabilježena cijena je bila:

– 88,69 USD za barel, a najviša:

– 128,14 USD za barel

U 2021. godini prosječna cijena je iznosila:

– 68 USD za barel,

a najniža je bila:

– 50,37 USD dok je najviša iznosila gotovo:

– 86 USD za barel.

Te 2012. godine najveća zabilježena cijena na bosanskohercegovačkim pumpama je iznosila za litar supera 98 – 2,64 KM, a za dizel – 2,54 KM.

Ove 2021. godine trenutna najveća cijena za litar supera iznosi 2,61 KM, cijena za litar dizela iznosi 2,46 KM.

Sada da vidimo raspone dizela i supera 98 trenutno na pumpama.

Raspon dizela se kreće od 2,26 KM do 2,46 KM. Raspon supera 98 se kreće od 2,31 KM do 2,61 KM.

Kada znamo da je Vlada FBiH odredila najveću moguću maržu za distributere od 0,25 feninga proizilazi da na dizelu razlika od najniže do najviše cijene iznosi 20 feninga, a supera 98 iznosi 30 feninga. Iz ovoga proizilazi da oni koji imaju najniže cijene prodaju ova dva derivata za nula zarade ili gotovo nula zarade.

Činjenično kurs dolara je bio nešto niži u 2012. godini, ali i za to ima izračun. 2012. godina, kurs 1,55 pomnožen za najvećom cijenom barela te godine od 128,14 USD daje iznos barela od 198 KM za barel.

Najveća cijena u 2021. godini je iznosila nešto malo niže od 86 USD pomnožen sa trenutnim kursom dolara od 1,68 iznosi 144 KM za barel.

Kada vidimo ove razlike vrlo lagano se može izvući zaključak i to ostavljam čitaocima. Cijene gasa se formiraju po devetomjesečnom prosjeku i stoga moja je obaveza da pratim cijene nafte, a da li je sve logično ostavljam onima koji su donijeli moguće marže u trgovini. Za kraj gotovo 80% uvezene nafte u BiH drže samo dva uvoznika

Unesite komentar