Bacajte smeće bilo gdje jer sankcije ne postoje!

Prije nekoliko dana primili smo par poziva naših stalnih slušalaca vezano za nepropisno odlaganje smeća na pojedinim lokacijama u našoj općini. Kako kažu naši slušaoci, svaki normalan čovjek bi reagovao na ovakva brutalna ponašanja pojedinaca. Isti su pozvali Eko policiju čiji broj već duži period nije u funkciji. Kontaktirali su zatim Policijsku upravu Visoko koja je upućivala na Općinskog načelnika, a Načelnik na Komunalnog inspektora do kojeg, kako kažu, nikako nisu mogli doći. Aktuelna vlast se oglušila na pozive običnih građana. Načelnik je insistirao kao dokaz da prilože fotografiju lica koja istresaju smeće na divljim deponijama sa lica mjesta kao jedinom ispravnom načinu prijavljivanja takvih osoba. S druge strane Komunalni inspektor je bio nedostupan.

Da li jedan građanin treba da se igra žandara i da svaki put ima spreman aparat za fotografisanje kako bi spriječio ovakovo ponašanje pojedinca i pravljenje rugla od naše općine? Da li treba da radi tuđi posao, za koji neko prima uredno plaću? Ko mu garantuje zaštitu od istih lica koja krše zakon? Kome se uopće možete obratiti po ovakvim i po drugim sličnim pitanjima?!

Odlučili smo da u ime naših građana istražimo ovu temu.

Kontaktirali smo Policijsku stanicu Visoko, tražili komandira ili načelnika policije vezano za nelegalno deponovanje otpada na zelenim površinama i pokraj saobraćajnica. Iz PU Visoko su nam rekli da ne mogu reagovati na ovaj problem, te da je policijski načelnik odsutan.

Pismeno smo se obratili aktuelnom Načelniku općine, gospodinu Alibegoviću, naglasili veliki problem nelegalnog deponovanja otpada na konkretnim lokacijama, na zelenim površinama i pokraj saobraćajnica. Pismeni odgovor od Načelnika Općine nismo dobili pa smo ga kontaktirali telefonom. Sekretarica Načelnika nas informiše da Načelnik ne želi da se oglašava po ovom pitanju te da on nije adresa na koju se trebamo obratiti. Sekretarica Načelnika upućuje nas na Službu za opću upravu i poslove mjesnih zajednica i inspekcijske poslove, komunalnu inspektoricu, gospođu Eminu Sarač i na šefa odsjeka Službe za prostorno uređenje, imovinsko – pravne, geodetske, stambeno – komunalne poslove i zaštitu okoline, gospodina Emira Bukurevića.

Kontaktirali smo i gospodina Bukurevića koji kaže da nije nadležan u ovom slučaju, i da intervenišu samo po pitanju saniranja divljih deponija, ali ne i na spriječavanju njihovog pojavljivanja i gomilanja. Pa, sad razmislite koliko ih tokom godine bude sanirano, a koliko spriječeno!

Obzirom da nismo ništa riješili telefonskim putem, probali smo na licu mjesta. Posjetili smo ured komunalne inspektorice Emine Sarač, čija sekretarica nam je kazala da je ona na bolovanju već duže vrijeme i da je niko ne mijenja, da čekamo dok se ne vrati s bolovanja. Usput nam je kazala da inspektorica nema ništa s tim da idemo njihovoj šefici gospođi Edini Ahmetović.

S trećeg sprata opet siđete na prvi ka šefici Edini Ahmetović koja je onako blijedo pogledala i kazala da joj nije jasno ko nas je na nju uputio. Kazala nam je da otiđemo ponovo do Emira Bukurevića, šefa Službe za prostorno uređenje, imovinsko – pravne, geodetske, stambeno – komunalne poslove i zaštitu okoline, koji nam je već ranije kazao da nije nadležan za to.

I tako nakon par krugova od prvog do trećeg sprata, saznate da ti ljudi koji tu rade uopće ništa ne rade i ne trude se. Osim što odgovornost prebacuju s jednih na druge. A odgovornosti nigdje. Primaju plaću od poreznih obveznika. Redovno.

Nakon toga se pitamo ko zna, ako zadužene službe i organi u Općini ne znaju i ne žele da daju informaciju ili da nešto poduzmu?

Kontaktirali smo direktora JKP ˝Visočica˝ Visoko, gospodina Ermina Dlakića, i rekao nam je:

˝ JKP ˝Visočica˝ Visoko prikuplja, odvozi smeće sa dijela teritorije Općine Visoko, znači oko 50 posto. Tamo gdje ˝Visočica˝ odvozi komunalni otpad, sve problem sa komunalnim otpadom redovno informišemo nadležnu službu da bi bila u potpunosti upoznata sa svim problemima i da bi mogla da poduzme adekvatne mjere da bi se ti problem otklonuli. Također, sve probleme koji su vezani za komunalnog inspektora, detaljno ga informišemo o tome, da li putem akata, da li uz akte i slike sa opisom problema, kao i prijedlogom rješenja i tražimo od komunalnog inspektora da zajednički sa predstavnicima ˝Visočice˝ izađu na lokalitete gdje ima problema da bi se oni otklonili na vrijeme i da se više ne bi ponavljali, to je ono što ˝Visočica˝ može da poduzme po pitanju nepropisnog odlaganja smeća.˝

˝Problem smeća je jedan od najtežih problema na našoj općini, problem koji zahtjeva uključivanje svih institucija, znači šta je čija nadležnost, da se uključe i da se maksimalno koordinira jer se najteži problem samo može kvalitetnom organizacijom riješiti˝, dodao je gospodin Dlakić.

Nažalost, nismo uspjeli riješiti ovaj ˝začarani krug˝ ( načelnik – općinski službenici – komunalni općinski inspektor – policija ) pitamo se kako jedan obični građanin može?!

Ako znamo da Općina ima ISO STANDARD za kvalitet pružanja usluga stanovništvu, zanima nas čime se rukovodila firma koja je dala certifikat Općini Visoko? Koji kvalitet je ta firma našla u Općini Visoko? Da li je taj certifikat Općina samo kupila jer danas se sve može kupiti?

Biti zaposlenik u instituciji koja iz budžeta dijeli plate danas je više nego privilegija. Zašto? Pa zato što za tu platu ne morate obavljati posao za kojeg vas plaćaju i uz to još nikome ne odgovarate.

A narod kratko galami i brzo zaboravlja!

(VisokoIN/Radio Q)