Balkanski okidač: Oduzeto oružje, municija i minsko-eksplozivna sredstva

Policijski službenici Federalne uprave policije su u periodu od 17.04. do 19.04.2016. godine učestvovali u provođenju regionalne akcije „Balkanski okidač“, inicirane od strane Generalnog sekretarijata INTERPOL-a, te podrške EUROPOLA-a i drugih država regiona. Regionalna akcija se odnosi na sprečavanje i dokumentovanje krivičnih djela iz oblasti nelegalne trgovine vatrenim oružjem i eksplozivnim materijama.

U provođenju ove regionalne akcije, pored policijskih agencija iz Bosne i Hercegovine, učestvovale su i ostale policijske agencije zemalja regiona (R Slovenija, R Hrvatska, R Srbija, R Crna Gora i Makedonija).

Vezano za navedene aktivnosti, a postupajući pod nadzorom kanonalnih tužilaštava i naredbama nadležnih sudova, policijski službenici Federalne uprave policije su na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, Srednjobosanskog kantona, Zeničko-dobojskog kantona i Tuzlanskog kantona izvršili ukupno pretrese na 12 lokacija, a koje koriste osobe koje se dovode u vezu sa krivičnim djelom „Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija“ iz člana 371. KZ F BiH.

Prilikom pretresa pronađena je i oduzeta određena količina vatrenog oružja i minsko eksplozivnih sredstava, te veća količina municije, kao i određeni predmeti koji potiču ili se dovode u vezu sa drugim krivičnim djelima, dok su osobe kod kojih je isto pronađeno, kriminalistički obrađene, te u zakonskom roku predate nadležnim tužilaštvima na dalje nadležno postupanje.