da block

Banke u BiH su kapitalno ojačale u prošloj godini

da block

Banke u BiH kapitalno su ojačale u prošloj godini dok je konstatovan pad od pet posto novčanih sredstava, istaknuto je danas na Godišnjoj skupštini Udruženja banaka BiH u Sarajevu.

Na 19. Skupštini se razgovaralo o aktuelnom stanju u bankarskom sektoru BiH, te aktivnostima i predviđanjima u ovoj oblasti.

Konstatovano je da je povećana stopa nekvalitetnih kredita koja sa prošlom godinom iznosi 13,2 posto, te da je bankarski sistem dobro organizovan i stabilan, ali da opreza nikad nije dosta, saopšteno je iz Udruženja banaka BiH.

Banke su pozvane da se aktivno uključe u kreiranje regulative koja će omogućiti primjenu Bazelskih principa – “Bazel dva” i “Bazel tri”.

Skupština je obaviještena da Agencija za osiguranje depozita razmatra mogućnost za povećanje osiguranih depozita u BiH kao mjeru daljeg jačanja povjerenja građana u bankarski sektor.

Povodom vijesti objavljene u jednim dnevnim novinama o najavi održavanja sveopštih prvomajskih protesta protiv banaka u organizaciji sindikata, Skupština Udruženja je ocijenila da su banke pogrešna meta za usmjeravanje radničkog nezadovoljstva.

Osim članova, Skupštini su prisustvovali i guverner Centralne banke BiH, direktor Agencije za osiguranje depozita BiH i direktori entitetskih agencija za bankarstvo.

(VisokoIN/Srna)