Bartolomej Stanković: Gasi se muzički festival Dani Avde Smailovića

Poštovani,

izuzetno mi je žao što ovom prilikom moram obavijestiti cjelokupnu visočku javnost da se gasi muzički festival Dani Avde Smailovića. Primivši u ponedjeljak 18. aprila pismo, koje su poslale kćerke kompozitora Avde Smailovića, shvatio sam da ta strana porodice Smailović nema pozitivno stajalište prema visočkoj manifestaciji Dani Avde Smailovića, što se potvrdilo i u kasnijem telefonskom razgovoru. Iako je moja namjera, kao idejnog tvorca i osnivača ovog muzičkog festivala bila u potpunosti pozitivna, s ciljem afirmacije Visokog kao grada kulture, kompozitora Avde Smailovića i njegovog stvaralačkog opusa – ocijenjeno je od strane kompozitorovih kćerki kao povreda njihovih prava kao i vlastita samopromocija.

Obavještavam da su sporni detalji kao što su: potpis kompozitora Avde Smailovića, naziv Musica ad hominem, portret Avde Smailovića, pronađeni audio zapisi, kao i sakupljene partiture UKLONJENE i nisu više dostupne javnosti, kao i web i facebook stranica festivala, soundcloud i youtube kanal kao i sporni sadržaj na tim servisima. Njihove navode da se u priređenoj biografiji nalazi mnoštvo pogrešnih podataka, upućujem na literaturu iz koje sam sastavio biografiju i spisak djela, a to su: Historija muzike u Bosni i Hercegovini, autora prof.dr. Ivana Čavlovića; Historija muzike, autora dr.Zije Kučukalića; kao i autorska programna knjižica sa biografijom i djelima samog kompozitora Avde Smailovića.

Želim istaknuti i činjenicu da navode o pogrešnim biografskim podacima, nisu potkrijepile tačnim biografskim podacima i dale svima nama na uvid koje su to informacije tačne, a koje netačne, pa tako bh.javnost danas nakon 32 godine od smrti kompozitora Avde Smailovića – nema prilike da na jednom mjestu može saznati kompletnu biografiju i kompletan spisak djela, a to je bio jedan od ciljeva manifestacije Dani Avde Smailovića. Isto tako kao i sporno prikupljanje i kopiranje notnih zapisa, koji se više ne izdaju i izdavač više ne postoji, a cilj je bio da u Zavičajnoj zbirci Gradske biblioteke u Visokom na jednom mjestu budu sva djela kompozitora Avde Smailovića i da ista budu dostupna za muzičke umjetnike koji bi djela interpretirali kako na festivalu Dani Avde Smailovića, tako i u cijelom svijetu.

Suvišno je dalje polemizirati o tome koji su sve ciljevi bili ove manifestacije i uspoređivati ih sa zahtjevima kćerki i sina kompozitora Avde Smailovića, između ostalog i problematiziranje zašto je Avdo Smailović kompozitor, zašto nije prof.mr. Avdo Smailović. Titule su prolazne, a ljudi kakav je bio visočki kompozitor Avdo Smailović su vječni!

Posebno želim istaknuti svoju zahvalu za iskrenu podršku u radu festivala od strane visočke porodice kako Smailović tako i Smajlović. Braća Avde Smailovića, gospoda Mustafa, Ibrahim, Taib i Naib, gospodin Nedžad Smajlović, gospođa Amra Ohran kao i unuk Avde Smailovića gospodin Albin Smajlović iz Žepča pružili su ogromnu podršku u realizaciji ove manifestacije.

Zahvaljujem i svim visočanima, svim visočkim privrednicima i medijima, kao i Općini Visoko na čelu s načelnicom gospođom Amrom Babić, na ukazanom povjerenju i podršci u realizaciji muzičkog festivala Dani Avde Smailovića 2015. kao i u pripremama za naredni festival, ali i mnogobrojne druge ideje i planove koji su za cilj imali očuvanje autentične slike, djela i lika kompozitora Avde Smailovića.

Iako su kompozitorova djeca svojim problematiziranjem i pozivanjem na pravnu pomoć (tužbom) udaljili i u potpunosti uklonili moj angažman u istraživanju, pripremanju i realizaciji manifestacije Dani Avde Smailovića koja se gasi i nestaje s današnjim danom, nisu i neće moći pokolebati me da i dalje neumorno radim na svom doprinosu kulturnom životu svog rodnog grada Visokog, a naravno i šire.

S toga, obavještavam sve medije i visočku javnost da iako je ugašen festival pod nazivom Dani Avde Smailovića, zacrtane programske cjeline će biti realizirane u saradnji sa JU „Centar za kulturu i edukaciju“ i to od 09. do 11. maja u Kulturnom centru Altindag-Visoko u Prijekom, a na trodnevnom programu naći će se koncert „Muzika Islama“, interaktivno predavanje „Goduška frula“ te koncert „Učenik i učitelj“, a o detaljima i učesnicima cjelokupnog programa, blagovremeno ću obavijestiti sve medije i visočku javnost.

Hvala na razumijevanju!
S poštovanjem,
Bartolomej Stanković