Bećirović se oglasio novim pismom: Ima deset poruka za vlast u BiH

Podijeli na Facebooku Tweet Google+ LinkedIn

Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH i potpredsjednik SDP BiH Denis Bećirović povodom Dana državnosti BiH uputio je 10 poruka organima vlasti u našoj zemlji u kojoj ih poziva da se vrate antifašističkoj tradiciji i vrijednostima.

Bećirović je istakao kako je država Bosna i Hercegovina danas ponovo pred velikim izazovima i iskušenjima.

“Destruktivne hegemonističke i velikodržavne politike i dalje prijete njenoj slobodi, egzistenciji i nezavisnosti. Nažalost, i pojedini aktuelni vladajući političari svojim neznanjem, promašajima, lutanjima i neshvatanjima društvenih procesa doprinose usporavanju integracijskih procesa u državi. Zato i njima, javno upućujem deset jasnih i otvorenih poruka koje se tiču njihovog odnosa prema antifašističkoj tradiciji i vrijednostima iz perioda Drugog svjetskog rata”, kazao je Bećirović.

Javno ih je pozvao da u političkom životu Bosne i Hercegovine počnu iskreno i na djelu reafirmirati historijske sile konvergencije i sve ono što je sabiralo i ujedinjavalo nacionalno-vjerske partikularitete, kao i gradilo, razvijalo i čuvalo bosanskohercegovačku historijsku posebnost i državnost, te da uvaže činjenicu da je antifašistička borba od 1941. do 1945. godine jedno od najvećih i najsvjetlijih civilizacijskih pregnuća građana i naroda Bosne i Hercegovine.

Pozvao ih je da shvate da je jedino smisleno i naučno utemeljeno antifašistički pokret ocjenjivati prema njegovom epohalnom značenju, a ne prema bilo kojem ideološkom obrazcu, te da razumiju da bh. antifašisti nisu bili ništa izolovano, lokalno, bez direktne veze i savezničkog odnosa sa planetarno udruženim snagama koje su se borile protiv nacifašizma. Naprotiv, oni su figurirali kao važna, priznata i poštovana komponenta velike svjetske antifašističke koalicije.

Pozvao ih je da hitno prekinu krajnje štetnu i nedopustivu politiku imenovanja institucija, škola, studentskih domova, ulica, trgova itd po imenima i prezimenima osvjedočenih kvislinga iz Drugog svjetskog rata.

“Umjesto politike veličanja direktnih i indirektnih sluga nacifašizma treba afirmirati antifašističke vijećnike ZAVNOBiH-a i druge zaslužne antifašiste i borce za državu Bosnu i Hercegovinu u XX. stoljeću”, napisao je Bećirović.

Kazao je i to kako ne trebaju zaboraviti da država Bosna i Hercegovina ima puno historijsko, državno, političko i moralno pravo i obavezu da baštini značajne događaje i postignuća i iz vlastite antifašističke tradicije kao i to da istinski tretiraju bh. antifašiste kao članove svjetske pobjedničke antifašističke koalicije koja je Bosnu i Hercegovinu pridružila svjetskoj zajednici država i naroda koja je učestvovala u matici civilizacijskih procesa.

Kao osmu poruku naveo je vlastim da poklone dužnu pažnju adekvatnom obilježavanju značajnih datuma, događaja i ličnosti iz antifašističke tradicije Bosne i Hercegovine, a devetu da ne izgube iz vida da u našoj državi nije okončana borba protiv neofašizma.

“On, nažalost, nije poražen. Otuda, predstoji teška borba protiv prikrivenih i otvorenih vidova ispoljavanja nacifašizma na našim prostorima i u budućnosti”, naveo je.

Kao posljednju poruku vlastima je istakao da definiraju osmišljenu obrazovnu politiku, sa jasnim strategijskim ciljevima kako bi se organizirano motivirale nove generacije bosanskohercegovačke inteligencije u pravcu stručnog i naučnog bavljenja problematikom nastanka i razvoja bosanskohercegovačke državnosti.

“Državnost Bosne i Hercegovine moramo nastaviti čuvati, razvijati i braniti. To moramo raditi otvoreno, javno i konkretno. Da bi se očuvao integritet države BiH, nužno je da u našoj domovini postanu dominantne integrativne težnje. Integritet se ne može nametati, on se može uspostaviti samo političkom voljom svih građana i naroda. Integritet BiH nespojiv je s postojanjem vladajućeg naroda. Zastupanje stanovišta o vladajućoj ulozi bilo kojeg naroda direktno vodi u destrukciju i dezintegraciju države BiH. U godinama i decenijama koje dolaze moramo jačati patriotsku svijest prema domovini BiH kod svih građana i naroda, bez obzira na sve razlike. Ta svijest je nužna za opstanak i razvoj naše države. Ta svijest bit će snažnija ako svi organi vlasti u državi BiH dosljedno poštuju državni, nacionalni, vjerski i svaki drugi identitet”, poručio je Bećirović.TOP VIJESTI

Više vijesti