Bh. građani uštedjeli čak 7,3 milijarde KM

Ukupni depoziti nastavili su pozitivan, ali i dalje skroman rast u petom mjesecu 2012. godine. Za pet mjeseci 2012. iznosili su 12,9 milijardi KM i viši su za 2,9 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Podatak je to Centralne banke BiH koji je objavila Direkcija za ekonomsko planiranje (DEP) BiH u Informaciji o kretanju makroekomskih pokazatelja za period januar-maj 2012. godine.

“Rast depozita u bh. bankama prvenstveno je generiran od sektora stanovništva čiji su depoziti u promatranom razdoblju zabilježili rast od 9,5 posto na godišnjem nivou i dosegli nivo od 7,3 milijarde maraka”, zaključak je Direkcije, piše Dnevni avaz.

Prema tabelarnom prikazu visine štednje stanovništva tokom ove godine, vidljivo je da su iznosi svakog mjeseca povećavani za nekoliko desetina miliona maraka. Tako su u januaru ove godine iznosili 7.074 milijarde maraka, u februaru 7.156, u martu 7.182, a u aprilu 7.259 milijardi KM.

Komentarišući podatak da, uprkos lošoj ekonomskoj situaciji u državi, građani BiH štede sve više, dr. Anton Jekauc, direktor Instituta za strateška ekonomska istraživanja, kaže da bi se na osnovu informacije da depoziti građana rastu za 9,5 posto optimistično moglo procijeniti da gotovo i “nema problema”.

“Ali problema u privredi BiH ima i previše, pogotovo u upravljanju monetarno kreditnim agregatima, jer je nelikvidnost privrede katastrofalna. Nefinansijska preduzeća i sektor Vlade bilježe pad, jer na računima raspolažu samo sa 4,6 milijardi maraka. Ustvari, čitav bankarski sektor živi od sektora stanovništva i vrlo malo se upumpava novca u sektor privrede. Banke žive od transakcija građana i naplate zateznih kamata od svijih nepravnih subjekata”, kazao je Jekauc.

(VisokoIN)