BiH još nije primijenila EU standarde za izvoz mesa i mlijeka

Dr. Johann Hesse, vršilac dužnosti šefa Sektora operacija u Delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini, i Ljubomir Kalaba, direktor Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, sastali su se danas u Sarajevu kako bi razgovarali o pitanjima u vezi sa izvozom roba životinjskog porijekla iz BiH na tržište EU.

“Trenutno, Bosna i Hercegovina ne može da izvozi perad i meso peradi te ostale robe životinjskog porijekla u EU, jer standardi EU-a još nisu implementirani. Ukoliko vlasti ne budu brzo djelovale, izvoz tih proizvoda će znatno pasti sljedeće godine, kad se Hrvatska pridruži Uniji, pa će to važno tržište takođe biti izgubljeno za BiH”, izjavio je Hesse.

Kao što je saopšteno na posljednjem pododboru za poljoprivredu između BiH i EU-a, u martu 2012, i privremenom odboru, održanom 4. jula ove godine, EU je u proteklih nekoliko godina navodila hitnost usklađivanja zvaničnog sistema kontrole u BiH i osavremenjivanja proizvodnje hrane, kako bi BiH mogla da nastavi izvoz u Hrvatsku i nakon njenog ulaska u EU.

„Pružanjem značajne finansijske i tehničke pomoći, Unija aktivno podržava vlasti BiH u ispunjavanju veterinarskih i fitosanitarnih zahtjeva EU-a i zahtjeva u pogledu sigurnosti hrane. Misija eksperata, koju je u martu finansirala EU, dostavila je BiH jasan spisak preporuka, koje još nisu provedene. EU je spremna da nastavi pružati podršku“, saopćeno je iz Delegacije EU-a.

“Bh. izvoznici su u opasnosti jer Agencija za sigurnost hrane i Veterinarska kancelarija BiH do sada nisu uspostavile zvanični sistem kontrole hrane u skladu sa pravilima EU”, naglasio je Hesse podsjećajući da će posljedica toga biti nemogućnost izvoza roba životinjskog porijekla u Hrvatsku. Između ostalog, to obuhvata perad i jaja, mliječne proizvode, proizvode od mesa, med itd.

Prema podacima Spoljnotrgovinske komore BiH, mljekare su najveći izvoznici u poljoprivrednom sektoru BiH. Oko 50 posto njihovog izvoza (40 miliona litara mlijeka godišnje) odlazi u Hrvatsku.

(VisokoIN/Anadolija)