BiH: Registrovano 196 osoba s HIV-om

Do kraja 2011. godine u Bosni i Hercegovini je bilo registrovano 196 osoba koje žive s HIV-om, odnosno 116 kod kojih je došlo da manifestacije AIDS-a. Prevencija HIV-a i spolno prenosivih infekcija (SPI) među mladim ljudima je od posebnog značaja za nadzor HIV infekcije u RS i BiH, jer se granica zaraze HIV-om sve više pomjera prema toj populaciji.

Stoga je danas u RS-u najavljeno i istraživanje o temi “Dostupnost prevencije HIV-a i SPI-a i zdravstvene zaštite putem prijateljskih servisa za mlade”, a trenutno je u toku edukacija tima koji će voditi anketiranje.

Nacionalna koordinatorka za prevenciju HIV-a u Republici Srpskoj Stela Stojisavljević kazala je na pres-konferenciji u Banjoj Luci da je cilj ovog istraživanja da se utvrdi najbolji i najedakvatniji način preventivno-promotivnih usluga kada su u pitanju infekcija HIV-a i SPI te istovremeno utvrditi dostupnost ovih programa, informacija i zdravstvene zaštite mladim ljudima.

Rezultati istraživanja će pokazati koliko su mladima dostupni prijateljski servisi za mlade koji su osnovani širom RS, kakvo je znanje, stavovi i ponašanje mladih u odnosu na HIV i SPI i kako vide preventivne programe i zdravstvenu zaštitu.

Istraživanjem će biti obuhvaćeno više od 800 mladih uzrasta od 15 do 26 godina, a provodit će se na lokacijama na kojima se najviše okupljaju (kafići, bazeni, omladinski klubovi, sportski tereni, itd.).

Planirano je da se ankete provedu u Banjoj Luci, Doboju, Istočnom Sarajevom, Foči, Bijeljini, Trebinju i u Distriktu Brčko, a u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Federacije BiH koji isti vid istraživanja provodi u tom entitetu.

Ispitivanje se provodi kao dio projekta “Povećanje univerzalnog pristupa za populacije pod povećanim rizikom u BiH” koji finansira Globalni fond za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije, a čiji primarni primalac za BiH je Razvojna agencija UN-a, UNDP.

(VisokoIN/Fena)