Bivši predsjednik OO SDP Visoko Muhamed Husić isključen iz članstva stranke, Odluka Statutarnog odbora SDP BiH je konačna

Podijeli na Facebooku Tweet Google+ LinkedIn

Rješavajući po žalbi Muhameda Husića od 19.12.2017.godine na Odluku OO SDP Visoko o isključenju iz članstva Muhameda Husića od 04.12.2017.godine, Statutarni odbor SDP BiH na osnovu člana 105. Statuta SDP BiH donosi:

R J E Š E NJ E

1. Kojim se žalba žalitelja odbija.

O b r a z l o ž e nj e

Dana 04.12.2017.godine na sjednici Predsjedništva OO SDP BiH Visoko je konstatovano da su zbog povreda člana 20. Statuta SDP BiH, stekle pretpostavke za isključenje Muhameda Husića, te je Odlukom predložilo isključenje iz članstva.

14.12.2017.godine OO SDP BiH Visoko donio je Odluku o isključenju iz evidencije članstva SDP BiH Muhameda Husića na osnovu članova 20, 25 i 158. Statuta SDP BiH.

Muhamed Husić je blagovremeno uputio žalbu Statutarnom odboru, poštujući rok za žalbu propisan Statutom. U žalbi se navodi neutemeljenost Odluke jer nije proveden postupak isključenja.

Uvidom u priloženu dokumentaciju Statutarni odbor je utvrdio da su zadovoljeni uslovi za isključenje propisani članom 31. Statuta SDP BiH obzirom da je Muhamed Husić bio pozvan da se izjasni o navodima koji mu se stavljaju na teret, a što je isti odbio.

Kako je općinski odbor članom 158. Statuta nadležan za donošenje Odluke o isključenju, Odluka o isključenju Muhameda Husića od 14.12.2017.godine je pravovaljana.

Postupajući po članu 105. i uvažavajući navedene činjenice doneseno je rješenje kao u dispozitivu.

 

Više vijesti