Blizu 1.000 radnika Željeznica RS postaju višak

Radna grupa Vlade Republike Sprske priprema lex specialis, odnosno poseban zakon koji će omogućiti restrukturisanje Željeznica RS (ŽRS), prema kojem će broj radnika u ovom preduzeću biti smanjen za 1.000.

Neđo Trninić, ministar saobraćaja i veza RS, na današnjem brifingu za predstavnike medijskih kuća istakao je da će restrukturisanje ŽRS, koje obuhvata vlasničko, finansijski i organizaciono restrukturisanje, biti bolan i naporan proces koji neće proteći bez poteškoća. Prema njegovim riječima, stanje u ŽRS je loše i treba ga mijenjati sa ciljem da postanu samoodržive, profitabilne i finansijski stabilne.

Istakao je da je Vlada RS do sada vratila oko 130 miliona KM kredita ŽRS, za koji iznos duži ovo preduzeće, a namjeravaju izvršiti konverziju toga duga u kapital, kako bi postali vlasnici oko 99 posto akcija u ovom akcionarskom društvu.

Takođe će cjelokupna imovina poslati vlasništvo RS koja će biti dodijeljena ŽRS na korištenje i upravljanje, čime će se sve obaveze po osnovu investicija i poreza na imovinu i dio obaveza za amortizaciju preliti na Vladu, što će rasteretiti ŽRS.

Trninić i Dragan Savanović, v.d. generalnog direktora ŽRS, istakli su da će, kako bi povećali prihode i smanjili troškove, broj radnika za 500 biti smanjen do kraja godine, te za još 500 do kraja procesa restrukturisanja predviđenog 2021. godine.

“ŽRS su služile za zbrinjavanje socijalnih kategorija, pa sada imamo višak radne snage, ali i nekvalifikovane radne snage”, rekao je Trninić.

Prema njegovim riječima, zahvaljujući posebnom zakonu, radnicima u ŽRS će biti mogućeno da idu u penziju sa ispunjenim uslovom za godine staža – 40, a prije nego što napune godine starosti.

Na taj način u prvoj godni restrukturisanja biće penzionisano oko 330 radnika, dok će ostalih 170 biti najvjerovatnije tehološki višak.

Planirano je da organizaciono ŽRS budu podijeljene u dvije organizacione jedinice, a kada su u pitanju finansije, ukoliko bord direktora Svjetske banke u septembru odobri plan restrukturisanja ŽRS, Svjetska banka će uložiti 50 miliona dolara da bi riješili sve dospjele obaveze prema radnicima.

Do kraja procesa restrukturisanja planirane su i investicije Vlade i ŽRS od 600 miliona KM u infrastrukturu, te 200 miliona KM u lokomotive, vagone i informacione sisteme.

Trninić je obrazložio da će lex specialis u skupštinsku proceduru nakon septembra.

Savanović je rekao da su već izradili novu sistematizaciju radnih mjesta i pravilnik o radu, a da su u tome učestvovali sindikati kao socijalni parneri. Pripremljen je i nacrt kriterijuma za zbrinjavanje viška radnika sa Svjetskom bankom i sindikatima koji taj tekst upravo razmatraju.

Tatiana Proskuryakova, šef kancelarije Svjetske banke za BiH i Crnu Goru, istakla je da je analiza ŽRS pokazala da bi u oblasti teretnog saobraćaja ovo preduzeće moglo da bude konkurentno na evropskom nivu i pokretač privrednog razvoja RS.

“Postoji način na koji ovo preduzeće neće predstavljati opterećenje za javne finansije nego prednost za privredu i ekonomiju RS”, rekla je ona.

Prema njenim riječima Svjetska banka pomoći u restrukturiranju ŽRS i ovaj projekat je vaom važan za rad ove institucije u BiH.

“Ovo je prvo restrukturiranje preduzea u državnom vlasništvu koji podržavamo u BiH. Spremni smo da uradimo sve što je u našoj moći da osiguramo da bude uspješno”, dodala je Proskuryakova.

Odgovarajući na pitanja novinara Trninić je rekao da Vlada RS u ovom procesu neće oštetiti male akcionare, koji trenutno imaju 21 odsto akcija u ŽRS, a pitanje preuzimanja između ostalog biće riješeno i donošenjem posebnog zakona.