da block

Broj prevarenih žiranata nije smanjen

da block

Prema izvještajima o otplati kredita kod mikrokreditnih organizacija (MKO) u Federaciji BiH, u prošloj godini prepolovljen je broj žiranata koji otplaćuju kredite.

No, iz Udruženja za zaštitu žiranata u BiH tvrde da to nisu tačni podaci te da takvim izvještajima mikrokreditne organizacije žele anulirati sumnjive radnje.

Jovica Cvjetković, predsjednik ovog udruženja, upozorio je da će tek sada nastati problem, jer se broj tužbi banaka i raskinutih ugovora u posljednje dvije godine udvostručio.

‘Do smanjivanja broja prevarenih žiranata moglo je doći samo zato što su neki građani već otplatili kredite. Kreditna aktivnost MKO-a znatno se smanjila i oni pokušavaju anulirati svoje mutne radnje da bi privukli što više klijenata.

Zahtjevi su smanjeni i zbog krize. Naši i podaci Agencije za bankarstvo FBiH dugo se nisu slagali. Pod našim pritiscima, Agencija sada dostavlja tačnije podatke’ – kazao je Cvjetković.

Potcrtao je da je, prema njihovim podacima, bilo skoro 40 posto kredita koji su imali ne samo nekompletnu dokumentaciju nego je bilo i falsifikata.

‘Tek sada počinju problemi sa žirantima koji su u sudskom procesu. Nije smanjen broj prevarenih građana koji otplaćuju tuđe kredite i neće se smanjiti. Apeliram na sve da nikada nikome ne pristanu biti žirant’ – poručio je Cvjetković.

S druge strane, iz Agencije za bankarstvo FBiH poručili su da će, radi bolje zaštite jemaca i vraćanja povjerenja u mikrokreditne organizacije, kao i radi reduciranja nezakonitosti u njihovom radu, insistirati na dobroj internoj proceduri i efikasnoj internoj reviziji kako bi se spriječile kriminalne radnje.

(VisokoIN)