da block

Čak 75 posto mladih u FBiH “sanja” o poslu u državnoj službi

da block

U Federaciji BiH, prema pojedinim istraživanjima, 75 posto mladih žele zaposlenje u javnom sektoru, a samo manji procent razmišlja o zaposlenju u privatnim kompanijama. Ovaj podatak iznio je Edin Mehić, vlasnik portala posao.ba, na okruglom stolu u Sarajevu održanom u organizaciji Centra za politike i upravljanje (CPU).

Mehić je naglasio da BiH ima konkurentno tržište na kojem se poslodavci bore za radnu snagu, ali je istakao da je to tržište i dalje malo.

Kenan Rešo, direktor Federalnog zavoda za zapošljavanja, predstavio je mjere koje provodi Zavod i njihove efekte.

Zaključio je da najbolje rezultate daje subvencioniranje samozapošljavanja i prekvalifikacije, a manje efekata subvencioniranje zapošljavanja na period od jedne godine.

Direktor Asocijacije poslodavaca BiH Alija Remzo Bakšić naglasio je potrebu smanjenja fiskalnih i parafiskalnih opterećenja privrede, jer bi se na taj način stvorio prostor za otvaranje novih radnih mjesta.

Na okruglom stolu su predstavljene aktivne mjere zapošljavanja koje provode zemlje EU, kako bi se smanjila stopa nezaposlenosti i njihova primjenjivost na tržište rada u BiH.

Anes Makul iz CPU-a istakao je potrebu uspostavljanja bolje povezanosti obrazovnog sistema i tržišta rada kako se ne bi školovali kadrovi koji će završavati na evidencijama za zapošljavanje, već oni koji su potrebni tržištu.

(VisokoIN)