CIK BiH: 66 dana nakon raspisivanja lokalnih izbora sredstva nisu osigurana

Centralna izborna komisija BiH uputila je danas dopis Parlamentarnoj skupštini BiH, s obzirom da će Prijedlog zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu biti predmet razmatranja na sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH zakazanoj za 15.07.2020. godine, kao i na sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, za koju termin održavanja još nije zakazan.

U dopisu podsjećaju da su odluku od raspisivnju izbora donijela 7. maja 2020. godine, a da je Izbornim zakonom propisano da se sredstva za provedbu izbora moraju osigurati u roku od 15 dana od dana donošenja odluke CIK-a. Zbog neusvajanja budžeta, CIK je donio 22. maja novu odluku o odgađanju i pomjeranju izbora za 15. novembar.

“Napominjemo da potrebna sredstva za provedbu izbora i osiguranje vršenje osiguranja ovlaštenja CIK-a u budžetu institucija BiH i međunarodanih obaveza BiH nisu osigurana niti na današnji dan, odnosno 66 dana od dana raspisivanja izbora te još jednom želimo da skrenemo pažnju na porpisanu zakonsku obavezu za osiguranje neophodnih sredstava, kako održavanje lokalnih izbora 2020. godine na dan 15.11.2020. ne bi bilo dovedeno u pitanje”, navode iz CIK-a BiH.

Podsjetili su da ulažu krajnje napore kako bi sa postojećim kadrovskim i materijalnim kapacitetima izvršili sve potrebne radnje kako održavanje loklanih izbora ne bi bilo ugroženo.

Dopis su uputili članovima Kolegija oba doma Parlamentarne skupštine BiH, svim poslaničkim klubovima u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, kao i u sva tri kluba naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.