CIK odbio ovjeriti nekoliko kandidatskih listi

Centralna izborna komisija BiH je na današnjoj sjednici razmatrajući Izvještaj o izvršenim provjerama kandidata i kandidatskih listi za učešće na Općim izborima 2018. godine počela proces ovjere kandidatskih listi koje ispunjavaju zakonom propisane uslove.

Do isteka roka za predaju kandidatskih listi, odnosno do 09.07.2018. godine kandidatske liste je dostavilo 58 političkih stranaka i 36 koalicija. Dostavljeno je 808 kandidatskih listi na kojima se nalazi 7600 kandidata.

Danas je Centralna izborna komisija BiH ovjerila 642 kandidatske liste koje su ispunjavale zakonom propisane uslove, dok je za 166 kandidatskih listi utvrđeno da imaju nedostatke (zastupljenost spolova nije u skladu sa zakonom, odustajanje od kandidature, kandidat nema prebivalište u izbornoj jedinici za koju se kandidovao i drugo). Politički subjekti, za čije kandidatske liste je utvrđeno da imaju nedostatke, će biti obavješteni da u roku od 5 (pet) dana, odnosno do utorka, 24.07.2018. godine do 16 sati otklone te nedostatke.

Odbijena je ovjera kandidatske liste političke stranke BPS-Sefer Halilović za Predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske jer je provjerom utvrđeno da je ta stranka za navedeni organ vlasti ovjerena u okviru koalicije Zajedno za BiH.

Odbijena je ovjera dvije kandidatske liste političke stranke Hrvatska stranka prava za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH jer je provjerom utvrđeno da je ta politička stranka za navedeni organ vlasti ovjerena u okviru koalicije Hrvatsko zajedništvo HDZ 1990-HSP BiH.

Odbijena je ovjera tri kandidatske liste političke stranke Hrvatska demokratska zajednica 1990-HDZ 1990 za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH jer je provjerom utvrđeno da je ta politička stranka za navedeni organ vlasti ovjerena u okviru koalicije Hrvatsko zajedništvo HDZ 1990-HSP BiH.