Crna Gora dijeli državljanstva

Od 1. januara 2019. godine, pa naredne tri godine, najviše 2.000 investitora moći će da dobije crnogorsko državljanstvo, odlučila je Vlada Crne Gore u cilju ekonomskog razvoja, većeg obima ulaganja i rasta životnog standarda garađana, prenijela je RTCG.

“Odluka je izraz vladine odlučne namjere da se razvija cela Crna Gora, sjever, centralni dio i jug”, rekao je potpredsjednik Vlade Milutin Simović.

“Moramo standard naših građana dovesti do evropskog. Zato smatramo da ne smijemo gubiti vrijeme odlaganjem ovog, ali i ostalih projekata. Imali smo partnerski i iskreni dijalog sa partnerima. Bilo je rezervi, upita da li ćemo biti spremni da sprovedemo ovu odluku na ispravni način, da ne ugrozimo naš evropski put”, naveo je Simović.

Ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović rekao je da će program trajati tri godine.

“Program je osmišljen da traje određeno vrijeme, ograničen je na dodjelu državljanstva Crne Gore po najviše 2.000 zahtjeva. Novac dobijen na ovaj način bit će usmjeren isključivo u razvoj. U postupku je obezbjeđena najveća moguća transparentnost”, rekao je Radulović.

On je precizirao da država Crna Gora bira po najvišim kriterijumima posebne agente za posredovanje i za provjeru međunarodne podobnosti aplikanta i izdaje im godišnje licence kao i da aplikanti podnose zahtjeve posredstvom agenta koji je prethodno zaključio ugovor sa državom Crnom Gorom.

Govoreći o kriterijumima za projekte u koje treba ulagati, u oblasti turizma, ministar turizma je rekao da su to hoteli ili mješoviti turistički kompleksi i to u primorskom regionu i Podgorici sa najmanje pet zvjezdica, a u sjevernom i centralnom regionu, sa najmanje četiri zvjezdice.

Aplikanti moraju zadovoljiti kriterijume polaganja na račun države Crne Gore 450.000 eura u primorskom regionu i Podgorici, odnosno 250.000 eura u sjevernom regionu i centralnom regionu osim Podgorice, kao i 100.000 eura namijenjenih manje razvijenim područjima.

“Pored toga, aplikant mora da položi 15.000 eura za aplikaciju za sebe, po 10.000 eura za najviše četiri člana porodice, i po 50.000 eura za svakog narednog člana porodice”, precizirao je ministar održivog razvoja i turizma.

Odgovarajući na pitanje novinara, Radulović je rekao da ne vidi ni jedan razlog da imena investitora koji ulaganjem budu ostvarili pravo na državljanstvo Crne Gore ne budu dostupna javnosti.