Dan republike koje više nema

Današnji datum, 29. obilježavao se u bivšoj SFRJ kao Dan Republike, čime se podsjećalo na Drugo zasijedanje Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ), održano u Jajcu.
Na zasjedanju su donesene odluke ustavnog karaktera, izgrađeni su vrhovni državni organi nove Jugoslavije, a 29. novembar je zapisan kao datum stvaranja nove države.

Dan Republike slavi se od 1945. godine i bio je jedan od najvećih praznika Socijalističke federativne republike Jugoslavije (SFRJ).

Raspadom SFR Jugoslavije početkom devedesetih, SR Jugoslavija, koju su činile Srbija i Crna Gora, nastavila je sa obilježavanjem ovog datuma.

Od 1997. godine praznik se obilježavao kao datum kada je 1945. Jugoslavija i formalno prestala da bude monarhija i postala republika, a ne kao Drugo zasjedanje AVNOJ-a. Promjena je nastala kao izraz kritike što tadašnju Jugoslaviju više nije sačinjavalo šest republika, već samo dvije.

Posljednji put Dan Republike obilježen je 2001. godine, a u februaru 2003. godine zvanično je prestala da postoji Jugoslavija.

(VisokoIN)