Dan šarenih čarapa: Podrška osobama sa Downovim sindromom

Danas, 21. marta obilježava se Svjetski dan osoba s Down sindromom (DS).

Downov sindrom je genetski poremećaj koji je uzrokovan prisutnošću jednog hromosoma viška, na 21. paru hromosoma, gdje se umjesto 2 nalaze 3 hromosoma.

Ciljevi obilježavanja ovog dana su buđenje svijesti i razumijevanja te međunarodna podrška, kako bi se poštivala prava ljudi s DS-om i poboljšao njihov položaj, a samim tim i kvaliteta života, kao i promovisanje svijesti i razumijevanje Down sindroma uz mobiliziranje podrške i priznavanja, dostojanstva, prava i dobrobiti za osobe s Down sindromom.

Simbol Dana sindroma Down su šarene čarape, jer ih osobe s Down sindromom ne mogu upariti. Nošenjem šarenih čarapa pokazuje se podrška borbi osoba s Down sindromom da se integriraju u društvo.

Prosječno jedno od 650 sve novorođene djece rađa se sa sindromom Down, hromosomskim poremećajem koji nastaje uslijed viška jednog kromosoma ili dijela kromosoma u jezgri svake stanice tijela.

Taj poremećaj sprečava normalan fizički i mentalni razvoj djeteta. Sindrom Down uzrokuje pogrešno razvrstavanje hromosoma tokom ćelijske diobe spolnih stanica, tako da se u stanici nađe višak cijelog ili dijela jednog kromosoma. S obzirom na to da postoje tri kopije 21. hromosoma, regularni tip sindroma Down poznat je i kao “trisomija 21”.

Sindrom Down pogađa sve rasne skupine i može se javiti u bilo kojoj obitelji, bez obzira na zdravlje roditelja, ekonomsku situaciju ili način života.