Danas se obilježava Svjetski dan slobode medija

Danas se obilježava Svjetski dan slobode medija, koji je ustanovljen s ciljem da se podigne svijest o značaju slobode medija i da bi se podsjetile vlade država na njihovu obavezu da poštuju i omoguće pravo na slobodu izražavanja.

Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Omladinskom novinskom asocijacijom i Asocijacijom srednjoškolaca u BiH, danas organizuje Javnu kampanju „Građani i novinari zajedno u borbi za istinu“ koja će biti realizirana u 14 gradova u BiH.

Cilj je da upozna i potakne građane da koriste svoje pravo i šalju žalbe Vijeću za štampu na neprofesionalno medijsko izvještavanje, ali i da se informišu o stanju medijskih sloboda u BiH, sve češćim prijetnjama i napadima na novinare i važnosti poštivanja ustavom zagarantovanog prava na slobodu izražavanja.