DEMANTI – “OKONČAN SPOR OKO ZIMSKOG ODRŽAVANJA CESTA”

Dana 23.07.2012. godine Općina Visoko je uputila obaviještenje kojim je informirala javnost da je dugogodišnji spor oko zimskog održavanja puteva između firme ATLAS-D d.o.o. Visoko i Općine Visoko okončan na način da je Vrhovni sud preinačio presudu prvostepenog i drugostepenog suda, što podrazumijeva da se sredstva vraćaju Općini Visoko. Obzirom da želimo komunicirati u duhu istinitog informisanja,poslovne kulture i javnog obraćanja, za razliku od Općinskog načelnika čija obavještenje predstavlja notornu NEISTINU.

Naime, ATLAS-D d.o.o. Visoko sa Općinom Visoko je imao niz dugogodišnjih sporova u postupcima javnih nabavki na zimskom održavanju puteva ,suprotno datom obavještenju kojim se pokušava dezavujsati visočka javnost.

Svi sporovi u postupcima javnih nabavki (2005., 2006., 2007., 2008. i 2009. godine) su riješeni u korist preduzeća ATLAS-D d.o.o. Visoko , ukljućujući i spor za koji je izdato obavještenje od strane Načelnika Općine i presudu Vrhovnog suda FBiH za spor koji je vođen za 2006. godinu. Presudom Općinskog suda u Visokom broj : 041-0-P-07-000170 od 18.06.2007. godine i Presudom Kantonalnog suda u Zenici broj : 041-0-Gž-07-001890 od 06.06.2008. godine ATLAS-D d.o.o. Visoko je za 2005.godinu, naplatio štetu zbog nezakonite radnje izvršne vlasti Općine Visoko, koji postupak je okončan.

Presudom Općinskog suda u Visokom broj : 041 0 P 07 006470 09 P od 14.12.2009. godine, Presudom Kantonalnog suda u Zenici broj : 041 0 P 006470 10 Gž od 24.12.2010. godine dosuđena je šteta preduzeću ATLAS-D d.o.o. Visoko za 2006.godinu.

Presudom Vrhovnog suda FBiH broj : 41 0 P 006470 11 Rev od 21.06.2012. godine utvrđeno je nazkonito postupanje općine Visoko, utvrđeno pravo ATLAS-D d.o.o. Visoko na naknadu štete, uz napomenu da je Vrhovni sud FBiH, smanjio iznos štete koji pripada preduzeću ATLAS-D d.o.o. Visoko, znači samo u dijelu visne štete dio dosuđeni sredstava po prvostepenoj i drugostepenoj presudi umanjio, ali konačno i van svake sumnje potvrdio nekaonito postupanje, nezakonite radnja i pravo na štetu preduzeća ATLAS-D d.o.o. Visoko. Napominjemo da je ATLAS-D d.o.o. Visoko će i za taj dio iznosa štete podnijeti apelaciju na Ustavni sud BiH.

Presudom Općinskog suda u Visokom broj : 43 0 Ps 029093 09 Ps od 13.12.2011. godine i Presudom Kantonalnog suda u Zenici broj : 43 0 Ps 029093 12 Pž od 07.05.2012. godine preduzeću ATLAS-D d.o.o. Visoko je dosuđena naknada isplata zbog nezakonite radnje Općine Visoko. U toku je izvršni postupak prinudne sudske naplate od Općine Visoko (za 2008. godinu).

Iz svih navedenih presuda koje su vođene protiv Općine Visoko , utvrđeno je nazakonito postupanje općine Visoko te zasita čudi činjenica da se institucija Općinskog načelnika hvali sa presudom u kojoj je utvrđeno njegovo nezakonito postupanje i kojom je općina Visoko obavezana na isplatu.

Nadamo se da će se bar neko, kompetentan, iz zakonodavne i izvršne vlasti pozabaviti upravo “pobjedničkim presudama” i dovesti pred lice pravde uspješne “vođe” iz pomenute institucije.

Moramo radi pravilnog informiranja javnosti upoznati istu i sa činjenicom o upravnim sporovi koji su vođeni i okončani sa Općinom Visoko. Naime za sve pomenute godine, u svim predmetima drugostepeni organ (Ured za razmatranje žalbi BiH-URŽ BiH) je svojim Rješenjima potvrdio da je Općina Visoko nezakonito diskvalificirala preduzeće ATLAS-D d.o.o. Visoko i pokušavala dodijeliti poslove drugom preduzeću, gdje svaki put kao drugostepeni organ URŽ BiH poništio sve odluke Općinskog načelnika Muniba Alibegovića.

Rješenje broj : 03-05-490/05 od 19.12.2005. godine, Rješenje broj : U-860/07 od 7.11.2007. godine, Rješenje broj : U-104/08 od 12.03.2008. godine, Rješenje broj : U-536/08 od 04.07.2008. godine, Rješenje broj : U-895/08 od 11.11.2008. godine, Rješenje broj : U-949/09 od 21.10.2009. godine i Rješenje broj : U-1308/09 od 23.12.2009. godine.

Smatramo da će javnosti u potpunosti biti jasno da za svih pet godina sporova (sudski i upravni) utvrđeno nezakonito postupanje općine Visoko, i da je samo u ovoj presudi, na koju se poziva Načelnik Općine takođe utvrđena nezakonito postupanje i dosuđena šteta, djelimično uvažena žalba Općine Visoko i smanjena šteta ali potvrđeno nezakonito postupanje Općine, što znači i da postoji i krivična odgvornost i zloupotreba službenog položaja i ovlasti odgovornih osoba Općine Visoko. Zaista čudi Općina Visoko, izgdubljeni predmet smtra povoljnim, predmet u kojem je ATLAS-D d.o.o. Visoko uspio i u kojem je utvrđeno nezakonito postupanje općine Visoko, koje ima i elemente krivične odgvornosti .

Naravno , kako smo već rekli, ne komentirajući presudu Vrhovnog suda FBiH, za odbijući dio iz presude preduzeće ATLAS-D d.o.o. Visoko će uputiti apelaciju Ustavnom sudu BiH, iako je i presudom Vrhovnog suda BiH, preduzeće ATLAS-D d.o.o. Visoko postiglo svrhu jer je javnosti poznato da nam je prevenstveno cilj da se ukaže na samovolju i nezakonito postupanje od strane Općinskog načelnika gospodina Muniba Alibegovića, što jasno potvrđuje i ova presuda, te i ovaj demant služi isključivo radi istine i pravilnog informisanaj javnosti o utvrđenim nezakonitim postupanjima koja plaćaju svi građani općine Visoko.

S poštovanjem,

DIREKTOR

Jasmin Dlakić s.r.

(VisokoIN)