-14.5 C
Visoko
25. Januara 2022.

Diskriminacija u RS: Poreske olakšice za upotrebu ćirilice, a kazne ako imate logo samo na latinici

Članom 8. se propisuje obaveza svih organa, organizacija i drugih pravnih lica da, prilikom korišćenja ćiriličkog pisma u pravnom prometu, koriste standardizovan oblik ćiriličkog pisma, poštujući njegov integritet i štiteći njegovu kulturnu vrijednost

Narodna skupština RS sutra će po hitnom postupku razmatrati Prijedlog Zakona o zaštiti, očuvanju i upotrebi jezika srpskog naroda i ćiriličkog pisma. U zakonu koji ima 15 članova postoje diskriminatorne odredbe koje bi mogle rezultirati tužbama. U zakonu se također nigdje ne spominje latinica kao jedno od dva ravnopravna pisma, piše Patria.

Zakonom se definiše „jezik srpskog naroda smatra se standardizovan i normiran tip jezika, s ijekavskim i ekavskim književnim izgovorom, kao sredstvo i opšte dobro nacionalne kulture.“

„Ćiriličkim pismom, u smislu ovog zakona, smatra se standardizovan tip ćirilice jezika srpskog naroda, koja predstavlja temelj kulturnog i nacionalnog identiteta. Jezik srpskog naroda i ćiriličko pismo predstavljaju nematerijalno kulturno dobro od izuzetnog značaja za Republiku“, navodi se u zakonu.

Članom 8. se propisuje obaveza svih organa, organizacija i drugih pravnih lica da, prilikom korišćenja ćiriličkog pisma u pravnom prometu, koriste standardizovan oblik ćiriličkog pisma, poštujući njegov integritet i štiteći njegovu kulturnu vrijednost.

„Republičkim propisima i propisima jedinica lokalne samouprave, u skladu sa posebnim zakonima, mogu se ustanoviti poreske i druge administrativne olakšice za privredne i druge subjekte koji u svom poslovanju, odnosno u obavljanju svoje djelatnosti odluče da koriste ćiriličko pismo, što uključuje i korišćenje ćiriličkog pisma u elektronskim medijima i prilikom izdavanja štampanih javnih glasila“, navodi se u zakonu što je jedna od diskriminirajućih odredbi prema latiničnom pismu.

Kako je moguće nekom omogućiti poresku ili administrativnu olakšicu samo zato što koristi ćirilično pismo, jer zakoni koji se primjenjuju trebali bi biti isti za sve.

Ovaj predloženi zakon u članu 10. predviđa i da „kulturne i druge manifestacije koje se finansiraju ili sufinansiraju iz javnih sredstava obavezne su da, s ciljem promovisanja, očuvanja i njegovanja ćiriličkog pisma, imaju logo i naziv manifestacije ispisan na ćiriličkom pismu“, navodi se.

Zakon propisuje obavezu da pored loga ispisanom na latiničnom pismu bude i logo na ćirilici.

Zakon predviđa i novčane kazne od 1.000 KM do 5.000 KM za prekršaj ukoliko organ, organizacija i drugo pravno lice prilikom korišćenja ćiriličkog pisma u pravnom prometu postupa suprotno članu 8. ovog zakona.

„Novčanom kaznom od 1.000 KM do 5.000 KM kazniće se za prekršaj organizator kulturne i druge manifestacije ukoliko postupa suprotno članu 10. ovog zakona“, navodi se.

Unesite komentar