da block

Divlje deponije animalnog otpada u Kaknju, kakanjci sumnjaju da Visočani noću dovoze otpad

da block

Ovih dana društvene mreže pune su šokantih fotografija koje je nepozanti autor fotografisao i kako kaže na jednoj od društvenih mreža fotografisao na deponiji u naselju Bare kod Kaknja.

Informaciju više o ovom nemilom događaju potražili smo u nadležnom preduzeću u Kaknju. U JP “Vodokom” Kakanj kažu da fotografije potiču sa dijela divljih deponija koje su se nalazile na putnoj komunikaciji između Haljinića i Ričice i da su ukljonjene nakon dojave mještana, dok u Općini Kakanj ističu da će i na deponiju i putnu komunikaciju odmah biti poslana inspekcija kako bi se utvrdilo porijeklo animalnog otpada i način njegovog deponovanja.

Kakanjci sumnjaju da njihove komšije iz Visokog tokom noći krišom otpad dovlače iz svojih klaonica i deponuju kraj lokalnih puteva u kasnim noćnim satima. Deponija gdje se trenutno odlaže smeće iz Kaknja i velikog broja mjesnih zajednica sortira se po pravilu i redovno se navlači zemlja po standardima kako to zakon propisuje.

Više o ovome pročitajte u Našoj riječi koja izlazui iz štampe 24. aprila.

(Naša Riječ)