Djeca koja prose na ulicama su žrtve trgovine ljudima

Podijeli na Facebooku Tweet Google+ LinkedIn

Udruženje Humanitarna organizacija Altius je u partnerstvu s JU Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo počela s realizacijom Projekta ‘Djeca ulice – oni postoje’, čiji je cilj pružanje pomoći djeci ulice Sarajeva, da ostvare svoje pravo na normalno djetinjstvo, kroz psihosocijalni rad i socijalno uključivanje.

Projekt se realizira zahvaljujući finansijskoj podršci Ambasade SAD-a u BiH u iznosu od 19.998 američkih dolara.

‘Podaci kojima raspolažemo i iskustvo od pet godina kontinuiranog i direktnog rada s djecom koja rade na ulici i koja su natjerana na prosjačenje, kao i s njihovim roditeljima ukazuju na osnovane sumnje da su desetine djece koja rade na ulicama u Kantonu Sarajevo žrtve trgovine ljudima’ – saopćeno je iz Udruženja, humanitarne organizacije, Altius.

Aktivisti HO Altius, uz pomoć socijalnih radnika JU Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo, će svakodnevno uspostavljati komunikaciju s djecom na ulicama.

Projekat će trajati naredna tri mjeseca , a obuhvatit će rad sa 60-ero djece iz socijalno najugroženijih kategorija stanovništva.

Individualni i grupni rad s djecom i njihovim porodicama obavljat će svakodnevno tim od 23 stručnjaka koji čine: pedagozi, psiholozi, psihoterapeuti, pravnici i socijalni radnici s bogatim profesionalnim iskustvom.

‘Napominjemo da veliki procent ove djece nemaju priliku da pohađaju školu, nemaju zdravstveno osiguranje i vrlo često nisu evidentirani u matičnim knjigama rođenih, dakle pravno su nevidljiva’ – saopćeno je iz Udruženja Altius.

(VisokoIN)

Više vijesti