Dnevni red 11.redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko (četvrtak, 28.10.2021.)

Na osnovu člana 166. Poslovnika Gradskog vijeća Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11,02/14, 02/19) i („Službeni glasnik Grada Visoko“ broj:3/20) , a u smislu odredbi o javnosti u radu, Gradsko vijeće Visoko izdaje:

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 11. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko saziv 2020 – 2024 godina održati: 28.10.2021. godine (četvrtak) u sali Gradskog vijeća Visoko, sa početkom u 14:00 sati

sa sljedećim:

D N E V N I R ED

1. Izvod iz zapisnika sa 10. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko

2. Prijedlozi odluka o potvrđivanju članova savjeta mjesnih zajednica Grada Visoko za mandatni period 2021-2025.godina

2.1.Prijedlog odluke o potvrđivanju izbora člana Savjeta mjesne zajednice Čekrekčije

2.2.Prijedlog odluke o potvrđivanju izmjene predsjednika Savjeta mjesne Poriječani

2.3.Prijedlog odluke o potvrđivanju izmjene predsjednika Savjeta mjesne Koložići

2.4.Prijedlog odluke o potvrđivanju izmjene člana Savjeta mjesne zajednice Buzić Mahala

IZVJESTILAC:Edina Ahmetović, pomoćnica Gradonačelnika

3. Prijedlog odluke o raspoređivanju akumulirane dobiti iz prethodnih godina u Javnoj ustanovi “Dom zdravlja” Visoko

IZVJESTILAC:Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnika

4 . Prijedlog rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora JU „Dom zdravlja“ Visoko, predstavnika Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća Visoko

5. Prijedlozi akata iz imovinsko – pravne oblasti:

5.1. Prijedlog odluke o prodaji k.č. 1755/5 KO Mokronoge

5.2. Prijedlog odluke o uspostavi prava stvarne služnosti preko k.č. 1955/2 KO Visoko

5.3. Prijedlog zaključka o izjašnjenju na pravo preče kupovine za k.č 847 i 842 KO Buci

5.4. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti MZ Čekrekčije za zaključivanje ugovora sa Dioničkim društvom BH Telecom Sarajevo

5.5. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Odjeljenju za zemljišnoknjižne poslove Općinskog suda Visoko za upis prava vlasništva na stambenoj i pomoćnoj zgradi na parceli k.č.864 KO Seoča

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnika

6. Informacija o stanju sporta i sportskih objekata na području Grada Visoko u 2020.godini

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnika

7. Vijećnička pitanja i inicijative

Napomena: Molim Vas da poštujete utvrđene mjere epidemiološke zaštite, uz nošenje zaštitne opreme, držanja propisanog rastojanja i poštujete raspored sjedenja u sali Gradskog vijeća Visoko, kao i da se blagovremeno prijavite i evidentirate kod ulaska u salu.

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Gradskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća, kako slijedi:

1. Komisija za prostorno planiranje,uređenje i ekologiju – 25.10.2021.god, 14:30 sati

2. Komisija za izbor i imenovanja – 25.10.2021.god, 15:00 sati

3. Komisija za društvene djelatnosti – 25.10.2021.god, 15:30 sati

4. Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja – 26.10.2021.god, 15:00 sati

5. Komisija za statut i propise – 26.10.2021.god, 15:30 sati

Unesite komentar