Dodik: Referendum se samo privremeno povlači

Predsjednik RS-a Milorad Dodik ustvrdio je danas da je referendum “sveto pravo RS i da će se ona nastaviti da bori za to pravo po svim važnim pitanjima za njene građane”. Referendum do prije nekoliko godina nije bilo regulisan zakonom, a on je, kako je naveo, osigurao da RS prvi put dobije zakon o referendumu, koji sada treba dopuniti određenim efikasnijim odredbama.

-Narod ne smije da odustane, bez obzira koliko ga neki onemogućavali da se izjasni na referendumu, a sve stvari će se ovdje jednog dana završiti na referendumu – ustvrdio je Dodik i naveo da je pravo naroda da odlučuje o sebi, a odlučivanje o Sudu i Tužilaštvu to jeste.

U obraćanju parlamentu, koji razmatra stavljanje van snage odluke o referendumu u RS-u o Sudu i Tužilaštvu BiH, Dodik je naveo da se referendum privremeno povlači do postizanja opšteg konsenzusa.

-Odluka će se povući na određeno vrijeme, dok se svi ne okupimo oko ove teme – ustvrdio je.

Spreman je, kaže, da podrži svaki referendum, koji opozicija u RS-u predloži, pa i onaj o njemu samom.

Entitetski predsjednik je ponovo RS nazvao “državom” te dodao da treba da koristi sva demokratska savremena prava odlučivanja.

Istakao je da bh. pravosuđe predstavlja “mjesto kreiranja novog političkog sistema u BiH te da će ukoliko se to ne promijeni biti urušena snaga institucija RS”.

Kazao je i da je došao u Narodnu skupštinu RS-a, koja raspravlja o stavljanju van snage odluke o referendumu u RS-u o Sudu i Tužilaštvu BiH, jer smatra da se o ovoj važnoj temi treba da izjasne svi relevantni faktori.

Smatra da nije pogriješio predlažući 2015. usvajanje odluke o ovom referendumu, koji se sada stavlja van snage, jer trenutno ne postoji unutrašnje jedinstvo da se on provede.

Prethodno je opozicija insistirala da se Dodik pojavi u parlamentu i obrazloži zašto se obustavlja referendum u RS.

Tokom obraćanja, Dodiku su na momente kritički dobacivali poslanici opozicije, na šta je i on uzvratio.