da block

Dodik u prošloj godini pomilovao samo jednog osuđenika

da block

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u prošloj godini donio je samo jednu odluku o pomilovanju osuđene osobe, iako mu je bilo dostavljeno čak 90 izvještaja o molbama za pomilovanje.

Na osnovu Dodikove odluke pomilovan je Zoran Šešlak iz Petrova na Ozrenu.

Šešlaku je ‘izbrisana’ osuda izrečena presudom Osnovnog suda u Doboju od 6. novembra 2009. godine, kojom je izrečena kazna zatvora u trajanju od pet mjeseci zbog počinjenog krivičnog djela teške tjelesne povrede, navodi se u informaciji o pomilovanjima za 2012.godinu, koju će poslanici razmatrati na sjednici entitetskog parlamenta 23. aprila.

Sud koji je vodio prvostepeni krivični postupak i Komisija za pomilovanje Ministarstva pravde RS-a dali su pozitivno mišljenje o ovoj molbi za pomilovanje.

U informciji se navodi i pojašnjenje o ostalih 89 molbi za pomilovanje koje nisu uvažene u toku 2012. godine, s pozitivnim ili negativnim mišljenjima suda koji je vodio prvostepeni krivični postupak i Komisije za pomilovanje Ministarstva pravde RS.

Za šest osuđenih osoba, sud koji je vodio prvostepeni krivični postupak i Komisija za pomilovanje Ministarstva pravde dali su pozitivna mišljenja o molbama za pomilovanje, dok je za 13 osuđenika, sud koji je vodio prvostepeni krivični postupak dao pozitivno mišljenje, ali je prijedlog Komisije za pomilovanje Ministarstva pravde bio negativan.

Također, za dva osuđenika sud koji je vodio prvostepeni krivični postupak dao je negativno mišljenje, a prijedlog Komisije za pomilovanje Ministarstva pravde je bio pozitivan, dok su za 68 osuđenih osoba, sud koji je vodio prvostepeni krivični postupak i Komisija za pomilovanje Ministarstva pravde dali negativna mišljenja o molbama za pomilovanje.

Ustavom RS i Zakonom o pomilovanju regulirano je da predsjednik RS-a može osuđenim osobama dati pomilovanja za krivičnopravne sankcije koje je izrekao sud u RS i za pravne posljedice osude.

Zakonom o pomilovanju propisana su krivična djela za koja se pomilovanje ne može dati, oblici pomilovanja i postupak u vezi sa pomilovanjem za krivična djela iz nadležnosti sudova RS.

Radi efikasnog postupanja po molbama osuđenika u postupku pomilovanja, ministar pravde u Vladi RS imenovao je Komisiju za pomilovanja.

Članovi Komisije rješenjem su imenovani na period od četiri godine, s mogućnošću ponovnog imenovanja, a zadatak Komisije je da utvrdi prijedlog odluke o pomilovanju na osnovu izvještaja Resora za funkcionisanje kaznenih i vaspitno popravnih ustanova Ministarstva pravde RS.

Ministarstvo pravde dostavlja predsjedniku RS molbu zajedno s izvještajem o molbi, te obrazloženim prijedlogom Ministarstva pravde za odluku o pomilovanju.

(VisokoIN)