Dom zdravlja sa poliklinikom Visoko: Analize vode

Podijeli na Facebooku Tweet Google+ LinkedIn

Nalazi fiziko-hemijskih i mikrobioloških analiza koji udovoljavaju zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće kod lokalnih vodnih objekata:

O.Š.Alija Nametak Buci-gradski vodovod KONTROLNI NALAZ UREDAN

Nalazi fiziko-hemijskih i mikrobioloških analiza Programa „Lokalni vodni objekti“ koji ne udovoljavaju zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće kod lokalnih vodnih objekata:

Lokalni vodovod „ŠUMERA“ Uvorići (ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija).Voda se može koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava najmanje 15 minuta ključanja vode.Potrebno je terensko ispitivanje objekta, dezinfekcija vode i ev.sanacija objekta.Preporučuje se ponoviti fiziko hemijsku i mikrobiološku analizu vode.

(VisokoIN)

Više vijesti