Donesene preporuke za rad fakulteta

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH donijela je preporuke o kriterijumima i standardima za osnivanje i zatvaranje visokoškolskih ustanova i za prestrukturisanje studijskih programa, te preporuke o kriterijumima za licenciranje visokoškolskih ustanova i studijskih programa u BiH.

“Svrha preporuka o kriterijumima i standardima za osnivanje i zatvaranje visokoškolskih ustanova, te za prestrukturisanje studijskih programa jeste da posluže nadležnom ministarstvu Republike Srpske, kantonalnim ministarstvima i Brčko distriktu prilikom definisanja predmetnih kriterijuma i standarda s ciljem izgradnje kvalitetnog visokog obrazovanja u BiH”, saopšteno je iz ove agencije.

Drugim dokumentom koje je donijela Agencija definisani su minimalni kriterijumi za licenciranje visokoškolskih ustanova i studijskih programa u BiH, koji će poslužiti kao osnova nadležnim obrazovnim organima da svojim aktima odrede kriterijume za licenciranje visokoškolskih ustanova i studijskih programa.

Data je preporuka da nadležni obrazovni organi propišu minimalne kvantitativne kriterijuma za ljudske, prostorne i materijalno-tehničke resurse, te studijske programe.

Iz Agencije za ravoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta napominju da su oba dokumetna rezultat rada Agencije sa nadležnim institucijama i akademskom zajednicom u BiH.

(VisokoIN/Fena)