Dr. Senad Karavdić postao član Evropskog udruženja endoskopskih hirurga

U Briselu, je održan 20 – ti Međunarodni Kongres Evropskog Udruženja Endoskopskih Hirurga (European Association for endosopic Surgery). Na manifestaciji u kojoj je učestvovalo preko 1300 hirurga iz cijelog svijeta, koji se bave endoskopskom hirurgijom (minimalno invazivna hirurgija) je učestvovao i visočki hirurg dr. Senad Karavdić.

Kongres se održava svake godine u jednom od Evropskih gradova gdje se razmjenjuju znanja, iskustva, rezultati istraživanja, donose konsenzusi i pravila u savremenom liječenju i tretmanu hirurških bolesnika.

Iskustva i znanje stečeno na ovom Kongresu dr.Karavdiću koristiti u daljnjem unaprjeđenju i profesionalnom razvoju u oblasti endoskopske hirurgije. Ovom prilikom dr. Senad Karavdić je postao i član Evropskog udruženja endoskopskih hirurga što će mu omogućiti lakši pristup najnovijim procedurama i tehnološkim inovacijama koje se primjenjuju u ovoj oblasti hirurgije.

(VisokoIN)