Dragan Mektić: Radmanović je molio da uđemo u NATO

Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić smatra da Milorad Dodik priču o NATO-u koristi u dnevnopolitičke svrhe, a da ustvari drugima podmeće da rade na procesu ulaska u alijansu, jer je dobro poznato da je Nebojša Radmanović, kako ističe Mektić, direktno i ponizno molio NATO da ubrza proces ulaska BiH.

“NATO se želi iskoristiti u dnevnopolitičke svrhe na nekorektan način i to tako da se nekom nameće vođenje procesa koji nisu u interesu srpskog naroda. Vrlo dobro je poznato da je 2009. Tadašnje Predsjedništvo na čelu sa Nebojšom Radmanovićem donijelo je odluku i da je Radmanović kao predsjedavajući poslao generalnom sekretaru NATO-a pismo u kome ponizno moli da NATO ubrza proces za prijem BiH.”

Mektić je dodao da sve treba izdvojiti iz političkog konteksta i raditi ono što je najbolje u opštem interesu.