Osvajac-i-medalja-na-EP-u-Taekwondou-za-kadeta-sa-predsjednikom-Taekwondo-saveza-BiH-Augustom-Orlovic-em