EKO VIKING: Novogodišnja Čestitka

Sretnu Novu godinu uz želju da Vas zdravlje, optimizam i poslovni uspjeh prate tokom čitave godine, želi Vam Udruženje za zaštitu rijeka, riječnih slivova i ekstremne sportove “Eko Viking” Visoko.

Udruženje za zaštitu rijeka, riječnih slivova i ekstremne sportove
“EKO VIKING” Visoko