Elektroprivreda RS izgubila 60 miliona maraka

„Elektroprivreda Republike Srpske“- ERS kao sistem je u proteklih pet godina putem distributivnih gubitaka, koji su veći od 14 posto tolerantne granice, definirane od vlasti RS-a, izgubila oko 60 miliona konvertibilnih maraka.

Utvrdila je to Glavna služba za reviziju javnog sektora RS-a koja je provela reviziju učinka pod nazivom „Distributivni gubici i potraživanja od kupaca u elektroenergetskom sektoru RS-a“.

Revizija je provedena s aspekta da li Vlada RS-a, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, Mješoviti holding „Elektroprivreda RS“ (ERS), distributivna preduzeća i druge nadležne institucije efikasno i efektivno djeluju na smanjenju distributivnih gubitaka, povećanju naplate potraživanja od kupaca i da li se postižu očekivani rezultati.

Glavni revizor Boško Čeko rekao je na pres-konferenciji da je utvrđeno da se distributivni gubici u „Elektroprivredi RS“ u proteklom periodu smanjuju, ali su još na visokom nivou i zaključno s 2010. iznose više od 16 posto preuzete energije.

Naime, u posmatranom periodu distributivni gubici su smanjeni s 19,60 posto u 2006. na 16,50 posto u 2010., ali se i distributivni gubici u distributivnim preduzećima u posmatranom periodu kreću u intervalu između 10,07 posto (Elektro Doboj) i 23,53 posto (Elektrokrajina) iako distributivna preduzeća djeluju u istom pravnom, ekonomskom i tehničkom okruženju.

Čeko je naglasio da su potraživanja od kupaca za isporučenu električnu energiju visoka i iznose zaključno s 2010. više od 340 miliona KM.

Potraživanja predstavljaju više od 50 posto ukupnih godišnjih prihoda ERS-a i gotovo 100 posto ukupnih prihoda distributivnih preduzeća.

Čeko naglašava da posmatrani period karakteriše povećanje potraživanja od kupaca i veoma nepovoljna struktura potraživanja, jer dominiraju i potraživanja od odjavljenih potrošača s oko 140 miliona KM.

Glavna službe za reviziju javnog sektora RS-a dala je više preporuka nadležnim, a resorni ministar Željko Kovačević i direktorica ERS-a Branislava Milekić ocijenili su da je ovaj izvještaj revizije dobra osnova da bi se promijenilo stanje i smanjili distributivni gubici.

Kovačević je najavio i formiranje radne grupe koja bi trebalo da sačini novi zakonski okvir za ERS, dok su odbacili odgovornost za nastale štete.

(VisokoIN/Fena)