Emir Suljić optužen da je oštetio budžet BiH za pola miliona KM

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu za poresku utaju protiv državljanina ove zemlje Emira Suljića (39) iz Gradačca zbog sumnje da je oštetio budžet institucija BiH u ukupnom iznosu od 584.813 KM.

Optuženi Suljić se tereti da je od 30. marta 2014. do 25. juna 2015. godine, kao punomoćnik pravnog lica DEX Brčko distrikt, pružanjem lažnih podataka o činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje iznosa obaveza izvršio krivično djelo utaja poreza.

Suljića optužnica tereti da je pribavio dokumentaciju lažnog sadržaja i to lažne fakture pravnih lica te u poslovnoj evidenciji za navedeni period nije iskazao stvarni promet.

Prema navedenoj optužnici, Suljić nije obračunao i platio porez na dodatu vrijednost već je prikazao fiktivan promet s ciljem izbjegavanja plaćanja PDV-a, na direktnu štetu po budžet BiH.

Optužnica je proslijeđena Sudu BiH na potvrđivanje.